Werken in Duitsland voor NASAG

Wist je dat tegenwoordig bijna een derde deel van het defensiepersoneel (ca. 29 procent) uit niet-militairen bestaat? Zij leveren elk op hun eigen vakgebied een belangrijke bijdrage aan een professionele organisatie.
Voor dienstverlenende ondersteuning van in Duitsland verblijvende militairen en hun gezinnen werd eind 1996 zelfs een speciale organisatie, NASAG, opgericht. Naast haar kerntaken hield deze instantie zich ook bezig met de werving van burgerpersoneel.

NASAG (Netherlands Armed Forces Agency Germany)

Toenmalig commandant kolonel M.J. Tangeman hierover: “Het NASAG is een organisatie die tussen 1 oktober 1996 en 1 februari 1997 geformeerd wordt, om het facilitaire bedrijf te zijn voor Nederlandse Land- en Luchtmachtmilitairen, burgermedewerkers en hun gezinsleden in Duitsland. Het uitgebreide takenpakket van het NASAG omvat vele voorzieningen, zoals winkels, kazernes, eten en drinken, postbezorging, telematica en geneeskundige verzorging.

afb-LK4901

Maar ook logistieke ondersteuning, zoals beheer, opleg, onderhoud en bevoorrading. Een bijzondere organisatie, een combinatie van het Regionaal Militair Commando (RMC) en het verzorgingscommando, uniek binnen de Koninklijke Landmacht. En dat niet alleen vanwege haar speciale taak voor Nederlanders in het buitenland, maar ook omdat de werklocaties van het NASAG (Heidelberg, Münster, Ramstein, Rheindahlen en Seedorf) allemaal in Duitsland liggen.”

Om aan de dringende vraag naar burgerpersoneel te voldoen verscheen er in oktober 1996 een boekje waarin zo’n 60 vacatures waren opgenomen. “Niet mis voor een afslankende organisatie, in een tijd van overtolligheid. We hebben veel mensen nodig, in allerlei functies en schalen”, aldus Tangeman.

En speciaal voor de angsthazen (want je moet het maar kunnen): “Weg van familie, vrienden, bekenden, en vertrouwde woonomgeving. Naar een ander land, met andere gebruiken, ander geld en een andere taal. En hoe moet het dan met bijvoorbeeld de school van de kinderen? De antwoorden zijn vaak eenvoudiger dan u denkt en meestal is een oplossing voorhanden.”

In de bijlagen (online- en PDF versie) de 14 pagina’s tellende publicatie waarin de vacatures zijn weggelaten. Maar wel een overzicht van de diverse vestigingsplaatsen, de voorzieningen en de nodige ‘couleur locale’ om je ervan te overtuigen dat werken en wonen in Duitsland aantrekkelijke kanten heeft.

Omdat er maar weinig digitale sporen naar het bestaan van NASAG leiden, zijn we er bijzonder trots op dit boekje aan de Legerkiosk te kunnen toevoegen.

Bekijk het hier…

symbool-lezerKlik op dit symbool voor de originele publicatie als web-presentatie.
Wacht, terwijl de pagina’s worden geladen…

symbool-PDFKlik op dit symbool voor het openen van deze uitgave. Dit document is beschikbaar als PDF om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑