Gids voor beroepspersoneel en hun gezinnen

“Deze ‘Weg… Wijzer’ (uitgave 1986) is bestemd voor beroepsmilitairen, die worden geplaatst bij 41 Pantserbrigade of bij een van de eenheden die behoren tot het Commando Nederlandse Troepen in de legerplaatsen Seedorf, Hohne en Langemannshof. Voor zover van toepassing is hij ook bestemd voor de over diverse plaatsen in de BRD verspreide militairen van het 201 verzorgingscommando.

Verplaatsing en verhuizing naar de Bondsrepubliek Duitsland brengen veel veranderingen met zich mee. Vooral wanneer ook het gezin zich hier vestigt. Een andere woon- en werkomgeving, het ver weg zijn van de familie- en vriendenkring, cultuurverschillen, een andere taal e.d. vergen de nodige aanpassing van de militair en eventueel zijn gezin.”

Dit boekwerkje – waarvan hierboven de eerste regels uit de inleiding – behandelt alle aspecten waarmee men (als in Duitsland gelegerde niet-dienstplichtige militair) rekening moest houden. Van rechtspositie, woonsituatie, verkeersregels, geestelijke- en geneeskundige verzorging, verzekeringen, scholing tot en met ontspanningsmogelijkheden; alles staat beschreven in deze uitgebreide handleiding, die je hier per pagina kunt bekijken. Selecteer het bladnummer van het gewenste hoofdstuk, deze opent in een apart venster. Oók volledig als PDF te downloaden (zie onder).

De inhoud

Inleiding blad 1-1
Noord-Duitse laagvlakte blad 2-1 blad 2-2 blad 2-3
Huisvesting in de Bondsrepubliek blad 3-1 blad 3-2 blad 3-3 blad 3-4
Bevolkingsregistratie/Bureau Algemene Zaken blad 4-1
Stemmen en stemrecht blad 5-1
Scholen blad 6-1 blad 6-2 blad 6-3
Werkloze schoolverlaters blad 7-1
Verlof en bewegingsvrijheid blad 8-1
Financiële zaken blad 9-1 blad 9-2 blad 9-3 blad 9-4
Verzekeringen blad 10-1
Uitzending naar en plaatsing in de Bondsrepubliek blad 11-1 blad 11-2
Rechtspositie blad 12-1 blad 12-2
Afbeeldingen (formulieren e.d.) blad 13-1 blad 13-2 blad 13-3
Geneeskundige en tandheelkundige verzorging blad 14-1 blad 14-2
Geestelijke verzorging blad 15-1
De Militair Sociale Dienst blad 16-1
Jeugdwerk blad 17-1
Welzijnszorg blad 18-1
Verenigingen blad 19-1
Lichamelijke opvoeding/sport blad 20-1
Veldpost blad 21-1 blad 21-2
Telefoon blad 22-1
Weekblad ‘Griffioen’ blad 23-1
Openbaar vervoer blad 24-1
Evacuatie blad 25-1
Verkeersaanwijzingen blad 26-1
Auto blad 27-1 blad 27-2 blad 27-3
BTW-vrij kopen in de Bondsrepubliek Duitsland blad 28-1
BTW-vrij kopen in Nederland blad 29-1 blad 29-2
Winkels blad 30-1
Douanebepalingen blad 31-1
Vrouw, kinderen en gezin blad 32-1

symbool-PDFKlik op dit symbool voor de PDF-versie. Dit document is beschikbaar om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑