De allereerste gids voor NL militairen in Duitsland

Deel uit het boekje ‘Tussen Lobith en IJzeren Gordijn’ dat het personeel van de Koninklijke Land- en Luchtmacht moest voorbereiden op hun dienst in de Duitse Bondsrepubliek. Een uitgave van het Ministerie van Defensie, 1962.

afb-lk0202bisHet is een opmerkelijk document, waarin niet alleen uitvoerig wordt ingegaan op de nieuwe woon- en werkomstandigheden van de militair, maar er gaat ook een waarschuwing van uit om de propaganda uit Oost-Europa niet al te serieus te nemen! Subtiel wordt gewezen op het feit dat de Duitse soldaat, 17 jaar na de Tweede Wereldoorlog, geen vijand is maar een NAVO bondgenoot.

De ‘Koude Oorlog’ vormt meer dan ooit een serieuze dreiging; de wens voor een behouden thuiskomst in onderstaand voorwoord zegt genoeg! In dit boekje wordt melding gemaakt van de ingebruikname van ‘Kamp Seedorf’ dat één jaar later, in september 1963 een feit zal zijn. Voor de volledige inhoud even naar beneden scrollen…

‘Tussen Lobith en IJzeren Gordijn’

Nederlandse militairen passeren vrijwel dagelijks de Nederlands-Duitse grens. Militairen van de Koninklijke Landmacht trekken voor korte of langere duur in grotere of kleinere afdelingen naar de Bondsrepubliek Duitsland; militairen van de Koninklijke Luchtmacht dienen daar zelfs voor geruime of zeer lange tijd.
Onze militairen hebben in het verleden wel meer, door bijzondere omstandigheden genoodzaakt, in het buitenland gediend. Ook thans is het de internationale toestand, die het helaas noodzakelijk maakt dat onze troepen in het buitenland, in dit geval in de Duitse Bondsrepubliek, oefenen en zelfs gestationeerd zijn.

afb-lk0201
Foto: Aad Motz

Is nu de toestand in de wereld inderdaad zo ernstig? Zeker is in ieder geval dat wij leven in een tijd, waarin de mensheid door grote tegenstellingen wordt verdeeld. Eén der verschilpunten die ons rechtstreeks raken is de zogenaamde ‘kwestie Berlijn’, waarover men elke dag in de kranten kan lezen. De opvattingen staan hier zo scherp tegenover elkaar, dat dit tot een gewapend conflict zou kunnen leiden.
Ieder van ons hoopt dat diplomatiek overleg tussen de vrije wereld en de Sovjet-Unie ten slotte tot een oplossing voor dit vraagstuk zal leiden en ook overigens de tegenstellingen zal weten te overbruggen. Maar zolang die ontspanning er niet is, mogen de landen aan deze kant van het IJzeren Gordijn geen struisvogelpolitiek volgen. Zij moeten wel waakzaam blijven en een hoge graad van paraatheid betrachten, want elke verslapping in dit opzicht zou aan de overkant als een teken van zwakte worden opgevat.

afb-lk0205
Foto: Piet Hoogland

Gij komt in een land, dat door een IJzeren Gordijn in twee stukken is verdeeld. Oost-Duitsland, aan de overkant, is een communistische ‘satellietstaat’, waar blindelings de aanwijzingen der machthebbers in het Kremlin worden opgevolgd. West-Duitsland, aan deze kant, is een democratisch geregeerd land, lid van de NAVO, onze bondgenoot dus.
Er gaat geen dag, geen uur voorbij, of van de overkant wordt geprobeerd de Duitsers die aan deze zijde van het IJzeren Gordijn wonen in verwarring te brengen, twijfel te zaaien, het vertrouwen te ondermijnen. Het gebeurt door radio-uitzendingen, pamfletten, krantjes, brieven, telefoontjes of persoonlijke gesprekken.
Wellicht dat ook gij, Nederlandse soldaat, het onderwerp zult zijn van deze ‘psychologische oorlogvoering’. Ik vertrouw dat gij genoeg nuchterheid en gezond verstand zult bezitten om dwars door deze onwaarschijnlijke propaganda heen te kijken.

afb-lk0203
Noordelijke ingang van ‘Kaserne Seedorf’, waar nu nog Duitse militairen gestationeerd zijn. Vanaf september 1963 zullen hier Nederlandse troepen hun intrek nemen.

Daarnaast zou ik u nog dit op het hart willen binden. Onze troepen hebben in België, Frankrijk, Engeland, Amerika of waar ook in de wereld, en ook in de Bondsrepubliek Duitsland, een uitstekende reputatie verworven. Nederlandse militairen zijn overal graag geziene gasten. Ik reken erop, dat het ook nu weer in Duitsland niet anders zal zijn dan elders in de wereld. De Bondsrepubliek Duitsland is één van onze NAVO-bondgenoten. Wanneer de nood aan de man mocht komen, zullen naast andere geallieerde troepen, ook Duitse troepen schouder aan schouder met u strijden voor het behoud van onze vrijheid. Houdt dit bij uw contact met de burgerbevolking steeds voor ogen.

Ik moge besluiten met u allen een goed en nuttig verblijf in Duitsland toe te wensen en een behouden terugkeer in Nederland.

De Staatssecretaris van Defensie KL/KLu
M.R.H. Calmeyer
‘s-Gravenhage, juni 1962

Bekijk het hier…

symbool-lezerKlik op dit symbool voor de originele publicatie als web-presentatie.
Wacht, terwijl de pagina’s worden geladen…

symbool-PDFKlik op dit symbool voor het openen van deze uitgave. Dit document is beschikbaar als PDF om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑