De allerlaatste Griffioen

afb-frontpics-griffiWe weten niet zo veel over het ontstaan van brigadeblad Griffioen; vast staat in ieder geval dat het in 1964 al bestond. Opgezet door een groepje vrijwilligers dat mogelijkheden zag in het uitgeven van een ‘eigen’ krant voor de legerplaatsen Seedorf en Hohne. Toch wilde dat in die eerste jaren niet écht lukken, ondanks herhaalde pogingen. Het leverde uiteindelijk een onbekend aantal edities op, waarna dit ambitieuze plan werd stopgezet. Voorlopig althans…

Maar alle goede ideeën hebben recht op een herkansing, en zo brak voor de Griffioen een nieuw leven aan in november 1968. Vanaf dat moment wist het blad zich te handhaven tot het bittere eind, en tegenslagen (zoals regelmatig geldgebrek) te overwinnen. Met het opheffen van de 41 Gemechaniseerde brigade en het afstoten van kazerne Seedorf in 2006 verviel uiteindelijk het bestaansrecht voor dit magazine. Dat gebeurde trouwens wel met een memorabel afscheidsnummer! In juni van dat jaar werd groots uitgepakt met een extra dikke editie waarin wordt teruggeblikt op de geschiedenis van dat blad, al is de prehistorie (1964-?) hierin niet meegenomen. Wellicht is er niets van bewaard gebleven…

bekijk hier deze speciale uitgave

Het venster op ons militaire dienstverleden

Mijn favoriete kleur is blauw, géén legergroen. Laat daarover geen twijfel bestaan! Ook ben ik geen legerfanaat, nooit geweest. Wat is dan de achterliggende gedachte om een website op te zetten rond kazerne Seedorf? Misschien omdat een beetje heimwee naar die tijd toch een rol heeft gespeeld.

De kijkcijfers bewijzen dat ik beslist niet de enige ben met het soms dwangmatig gevoel de nostalgie nog eens op te zoeken, bovendien zijn er legio websites te vinden die zijn samengesteld rond hetzelfde thema. Zo uitzonderlijk is dat dus niet.

Deze website werd in 2009 aanvankelijk ingericht voor mijn oud-compagniegenoten van het 41e Genie Bataljon, B. Cie., lichtingen 69/5 en 69/6. Voor hen moet een groot deel van de inhoud overeenstemmen met hun herinnering aan de dienstplicht. Maar ondertussen is gebleken dat de belangstelling ook buiten deze groep is gewekt. Vele gasten die zich bedienen van zoekmachines zoals Google, komen met kernwoorden als Seedorf, Legerplaats, Koude Oorlog e.d. regelmatig op bezoek. Sommigen maken dit kenbaar via een berichtje in het gastenboek, en af en toe leidt dit zelfs tot hernieuwd contact met oud-legermaatjes. En daar is het toch allemaal om te doen in deze tijd van ‘sharing’. Fijn dat ook ik daaraan een bijdrage heb mogen leveren en dank aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen!

Bert Hendrickx