Onmisbare gids voor de uitgezonden militair…

Fragment uit de handleiding ‘Standplaats Duitsland’ over het wonen en werken op de legerplaatsen Seedorf, Hohne en Langemannshof; uitgave 4e druk 1974.

afb-lk0103

Het leven als Nederlandse militair in Duitsland verschilde op een aantal punten enorm van de situatie in eigen land. Het had zowel positieve als negatieve aspecten. Om de soldaat daar enigszins op voor te bereiden was er een handleiding beschikbaar.

Klik voor de volledige inhoud van dit boekje op het lezersymbool onderaan deze pagina of download de PDF-versie.

Seedorf

Teneinde te voldoen aan de wens van de Navo om een Nederlandse brigade in Duitsland permanent te legeren, hebben Nederland en Duitsland een kazerneruil aangegaan, waarbij in Duitsland de legerplaats Seedorf voor de Nederlandse brigade beschikbaar kwam, terwijl in Nederland in het kamp Budel opleidingseenheden van de Duitse luchtmacht werden gevestigd.

afb-lk0104

Seedorf (de plaats zelf is een gehucht met slechts enkele tientallen huizen) ligt 40 km noordoost van Bremen, tussen de Weser en de Elbe, aan de Bundesstrasse 71, welke van Rotenburg naar Bremervörde loopt. Het bij de legerplaats behorende oefenterrein, dat vrij klein is, ligt er tegenover, aan de andere zijde van de verkeersweg.
Hier bevindt zich een nieuwe, zeer grote en modern ingerichte schietbaan voor alle hand- en lichte vuurwapenen. Voor oefeningen in groter verband heeft de brigade de beschikking over grotere oefenterreinen, o.a. bij Garlstedt, 15 km ten noorden van Bremen.

Onder de nieuwe namen, die zijn opgedoken in de Nederlandse na-oorlogse troepenlegeringen in Duitsland, heeft Seedorf in korte tijd al een bekende klank gekregen. De legerplaats Seedorf is gebouwd ten behoeve van de nieuwe ‘Bundeswehr’ tussen 1956 en 1959 en bestaat uit een modern, in rode baksteen opgetrokken kazernecomplex, centraal verwarmd, met een groot aantal garages en onderhoudstechnische installaties. Alle gebouwen zijn verbonden door asfaltwegen en gescheiden door gazons.

De meeste zorg is besteed aan de compagniesgebouwen. De manschappenkamers zijn berekend op zes tot acht man. Voorts zijn er poetskamers, droogkelders en is er in elk gebouw een onderdeelsdagverblijf, waarin de koffiepauze en de ledige avonduren doorgebracht kunnen worden. Er zijn een voetbalveld, een stormbaan, een grote sporthal, een theaterfilmzaal, twee grote keukencentra, waaraan vastgebouwd zijn manschappencafetaria’s. Bovendien zijn er was- en douchelokalen waarin voortdurend ook warm water beschikbaar is.

afb-lk0101

Even buiten de legerplaats bevindt zich het officiershotel, waar officieren, vaandrigs en kornetten die in Nederland wonen, zijn gehuisvest. Iets verder treft men de officiersmess aan met de eetzaal, het casino, een leeszaal, een televisiezaal en enige andere ontspanningsruimten.
Binnen de legerplaats bevindt zich de onderofficiersmess met dezelfde faciliteiten en tevens een afzonderlijke mess voor de beroeps- en daarmee gelijkgestelde korporaals. De niet in Duitsland wonende beroeps onderofficieren en korporaals zijn, voor zover dit mogelijk is eveneens buiten de legerplaats gehuisvest in het onderofficiershotel en de daarbij behorende legeringsbarakken.

Zeven

De dichtstbijzijnde plaats van enige betekenis is Zeven, een landelijk stadje met 10.000 inwoners. Het ligt 6 km ten zuiden van de legerplaats en 12 km ten noorden van de autoweg Bremen-Hamburg, in een gebied van bos, heide, zandverstuivingen en veen.

afb-lk0102

Er zijn vele prachtige oude hofsteden in deze streek, maar ook armoedige plaatsjes, die langs slechte wegen maar moeilijk bereikbaar zijn. Het is een gebied met een geheel eigen karakter en een rijke geschiedenis, in trek bij natuurliefhebbers en kunstenaars.

Voor- en nadelen van plaatsing van eenheden in Duitsland

Voordelen:

Wie naar het buitenland gaat om daar te werken verbreedt letterlijk en figuurlijk zijn horizon – hij wint aan levenservaring en mensenkennis. Door het verblijf ver van familie en vrienden kan een hechte kameraadschappelijke band ontstaan met collega’s. Daarnaast heeft plaatsing in Duitsland ook materiële voordelen zoals:

  • per week 10 pakjes belastingvrije sigaretten;
  • mogelijkheden om tegen gereduceerde prijzen deel te nemen aan vele takken van sport;
  • radio- en elektrische artikelen tegen gereduceerde prijzen en grammofoonplaten met een korting van plm. 50%;
  • in de compagnies/eskadronsbars consumpties tegen zeer lage prijzen;
  • mogelijkheid tot deelnemen aan excursies in de weekeinden tegen zeer lage prijzen.

Nadelen:

  • niet elk weekeinde onbeperkt vrij;
  • weinig contact met familie, verloofde en vrienden;
  • weinig openbare vervoermiddelen naar omliggende plaatsen;
  • reizen tegen gereduceerde prijzen bij de Duitse spoorwegen niet mogelijk;
  • voor vermaak buiten de kazerne meer geld nodig dan in Nederland.

Bekijk het hier…

symbool-lezerKlik op dit symbool voor de originele publicatie als web-presentatie.
Wacht, terwijl de pagina’s worden geladen…

symbool-PDFKlik op dit symbool voor het openen van deze uitgave. Dit document is beschikbaar als PDF om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑