Edities 1985, 1986, 1987/1988

Om de dienstplichtig soldaat enigszins voor te bereiden op zijn tijd in Duitsland werden er met regelmaat informatieboekjes uitgebracht die, zoals we in het voorwoord lezen: “het personeel voor moet lichten over de plaatsing in de Bondsrepubliek en het de weg te wijzen naar en binnen de nieuwe leef- en werksituatie.”

De Legerkiosk-collectie bevat inmiddels vier van deze boekjes:

waaraan nu de delen vijf, zes en zeven worden toegevoegd. Het betreft de edities Standplaats Duitsland 1985, 1986 en 1987/1988. Omdat deze boekjes qua opmaak en inhoud nagenoeg identiek zijn, wordt volstaan met de publicatie van de 1986-uitgave, aangevuld met één pagina uit het ’87/’88 deel.

afb-lk2801

‘Oude wijn in nieuwe zakken’

Sowieso zijn alle gidsen op één leest geschoeid, en bevatten veelal dezelfde hoofdstukken zoals: waarom plaatsing in Duitsland, de voor- en nadelen, uitleg over de 41 brigade en het Griffioen embleem, de legerplaatsen Seedorf, Hohne en Langemannshof en de mogelijkheden van studie en vrijetijdsbesteding. De teksten zijn in de loop der tijd weliswaar opgeschoond en/of uitgebreid, maar een wezenlijk verschil is er eigenlijk niet. Dat we er desondanks voor gekozen hebben om alle beschikbare boekjes op deze website te plaatsen is omdat iedereen hierin de informatie over zijn eigen tijdvak terug kan vinden.

afb-lk2802
Legerplaats Langemannshof

Dat geldt ook voor de periode nadat de dienstplicht in 1997 werd opgeschort, want nog datzelfde jaar verscheen de brochure ’41 Lichte Brigade, een baan met een toekomst’. Deze brigade was destijds samengesteld uit 103 Verkenningsbataljon, 42 Pantserinfanterie bataljon Limburgse Jagers (Seedorf) en 42 Tankbataljon (Havelte), beide uitgerust met ondersteunende en logistieke eenheden. Aan wonen en werken in Duitsland is ook een speciaal hoofdstuk gewijd, vandaar dat het valt onder de categorie voorlichtingsmateriaal over de legerplaats Seedorf.

Maar dit terzijde, want deze pagina handelt over de informatieverstrekking in de jaren 1985 t/m 1988. Veel leesplezier!

Bekijk het hier…

symbool-lezerKlik op dit symbool voor de originele publicatie als web-presentatie.
Wacht, terwijl de pagina’s worden geladen…

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑