Editie 1980

In 1980 verscheen een herziene uitgave van de informatiegids ‘Standplaats Duitsland’, die werd verspreid over de legerplaatsen Seedorf, Hohne en Langemannshof. Een boekje dat antwoord biedt op vele vragen, zoals: wat te doen bij ziekte, vervoersregelingen, douanebepalingen en Duitse verkeersaanwijzingen.

Daarnaast voorlichting over de geestelijke verzorging, geneeskundige- en sociale dienstverlening, post- en telefoonverkeer en de paraatheidsregeling. Om het af te ronden een soort van toeristische beschouwing over de omgeving van de legerplaatsen en – misschien wel het belangrijkste – een opsomming van de vele sport-, hobby- en studieclubs en andere mogelijkheden om je vrije tijd gezellig en zinvol te besteden.

Voor- en nadelen…

De omstandigheden voor in Duitsland gelegerde militairen verschillen nogal met die van hun collega’s die de Nederlandse kazernes bemannen. Tijdens uitoefening van de dienst is daar nog weinig van te merken, maar zodra de werkdag ten einde loopt houden de parallellen op. Vanaf dat moment staan de uitgezonden dienstplichtigen op achterstand ten opzichte van hun wapenbroeders in het thuisland. De verlofregeling weerhoudt hen ervan om regelmatig naar huis te gaan, de werktijden zijn minder gunstig en hun mobiliteit is beperkt. Om dit enigszins te compenseren staan daar wat voordelen tegenover, zoals o.a. een buitenlandtoelage en een groot aanbod aan belastingvrije artikelen. De keerzijde bij dat laatste is wel dat er invoerrecht over de goederen betaald moet worden zodra je de Nederlandse grens passeert, waardoor de winst voor een groot deel verdampt.

afb-lk2703

‘Standplaats Duitsland’ editie 1980 is vanaf nu opgenomen in de Legerkiosk, zodat je dit boekje in alle rust nog eens kunt doorbladeren.
Opmerkelijk is wel, dat op pagina 7 (Plaatsing in Duitsland) de verlofregeling als gunstig wordt aangemerkt, terwijl jarenlang door militaire vakbonden is gestreden om deze wat te versoepelen.

afb-lk2702Kameraadschap

Daar konden we ons destijds wel in vinden, maar achteraf zal iedereen het met mij eens zijn dat de unieke en vaak geroemde kameraadschap juist daardoor tot stand is gekomen. We waren wekenlang volledig op elkaar aangewezen, en dat schept een band. Het bewijs daarvoor wordt geleverd door de vele oproepen door oud-legermaatjes die elkaar uit het oog zijn verloren maar liefst nog vandaag het contact willen hernieuwen.

Bekijk het hier…

symbool-lezerKlik op dit symbool voor de originele publicatie als web-presentatie.
Wacht, terwijl de pagina’s worden geladen…

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑