Peter van Wijk:

afb-reuaat011In november 1979 ben ik als dienstplichtige opgekomen in Venlo alwaar ik bij de R.S.V. op de Frederik Hendrik kazerne mijn opleiding als chauffeur 4-tonner kreeg. Vervolgens ben ik in januari 1980 geplaatst bij de C-Batterij van de 12e Afd. Veldartillerie in Oirschot, waar ik tot april 1981 ben gebleven.
Gedurende de diensttijd had ik besloten om als TS-er bij de landmacht te blijven in de functie van chauffeur zware wielvoertuigen. Na enkele maanden vervolgopleiding in Roermond en Tilburg ben ik in augustus 1981 bij het 2e peloton van 840 Zwaar transport Cie. in Seedorf gekomen (later 828 Afvoer Detachement en nóg later 111 Afvoer peloton) alwaar ik ben gebleven tot mijn afzwaaien in 1987. Tot zover iets over mijzelf…

De aanloop

Vanaf 1987 heb ik met verschillende mensen contact gehouden en ergens rond 1990 is er in Tilburg nog eens een reünie georganiseerd waar ik ook geweest ben. Vanaf het moment dat bekend werd dat er in 2006 naar aanleiding van de sluiting van de legerplaats Seedorf een afscheidsreünie zou worden gehouden zijn de contacten weer geïntensiveerd en uitgebreid dankzij het toenmalige Dienstmakkers.nl. We hebben toen met een flink aantal mensen de reünie bezocht. Nadien werd geopperd om onderling nog eens wat te organiseren zodat we elkaar nog eens zouden treffen.

De voorbereidingen

Tot begin 2014 bleef alles bij een kerstkaartje en een telefoontje zo nu en dan. Tot het moment dat ik via internet geattendeerd werd op de website “Blauwbloed reünie” waarvan oud AAT-er Cor van Boven de beheerder is. Doel van zijn website is om oud AAT-ers te vinden en onder te brengen in een database, contacten te leggen en eventueel reünies te organiseren. Op een gegeven moment heb ik de telefoon gepakt en Cor gebeld, zomaar om wat informatie te vragen en om te horen of hij wat tips kon geven. Toen het bleek dat hij als het ware bij mij om de hoek woonde en voorstelde om een en ander te overleggen onder het genot van een bakkie koffie bij hem of mij thuis. Het contact was gelegd en zat hij die zaterdag erop bij mij aan de koffie, gewapend met pen en papier. Hiermee was de organisatie van de reünie een feit.

Cor zou op zijn website een aparte Seedorfpagina realiseren en via internet mensen op een mogelijk aanstaande reünie attenderen.
Vanaf het voorjaar van 2014 ben ik actief op zoek gegaan naar oud-Seedorf maatjes. Via o.a. facebook wist ik heel wat mensen te traceren, ook mede dankzij zoekwerk van oud maatje Willem Berends waarmee ik al die jaren contact heb gehouden.

De zoektocht sleepte zich de daarop volgende maanden voort, en tussentijds werd ik nog benaderd door Trudi van der Stroom (echtgenote van de toenmalige beroepssergeant en groepscommandant van het 2e pel. 840 Zwt. Cie., Jan van der Stroom). Zij was in 1990 betrokken bij de reünieorganisatie, en had nog een lijst met vele namen en adresgegevens van oud-Seedorfers. Hoewel 25 jaar oud, was het toch een goed hulpmiddel om in een bepaalde richting verder te zoeken. En de lijst van potentiële deelnemers bleef groeien…

Dan de plaats waar we de reünie zouden houden. Het leek mij wel passend om hiervoor een militaire locatie te kiezen, en dankzij een tip van Cor van Boven kwam de Officiers kantine van het Artillerie Schiet Kamp (ASK) in Oldebroek in het vizier, en was het wat mij betreft al beslist. Kortom een prachtige locatie! Na overleg met beheerder Johan Kurk en een officieel verzoek bij het Facilitair Bureau Defensie werd een datum vastgesteld was het geregeld: zaterdag 9 mei 2015. Nog een half jaar te gaan…

Militaire entourage

Het leek het me een goed idee om ter opluistering van ons samenkomen wat militaire voertuigen op de locatie te hebben. Nu is er binnen de Koninklijke Landmacht een ‘clubje’ dat de Rekwisieten Commissie KL (RCKL) heet en een flink aantal (oude) voertuigen in haar bezit heeft. Deze worden vaak ter beschikking gesteld bij o.a. open dagen, beëdigingen en reünies. Eén van die voertuigen is de door ons gebruikte FTF MS 4050 trekker, en het zou natuurlijk prachtig zijn als we deze op de reünie erbij zouden hebben. Na een verzoek aan de RCKL kreeg ik eind december 2014 de toezegging dat ze met de FTF en een Diamond-T M-20 trekker aanwezig zouden zijn, mits inzetbaar. Geweldig dus!

Het aantal aanmeldingen was inmiddels de 100 al ruim overschreden en er zouden er de daaropvolgende maanden nog tientallen bijkomen. Van de mensen op lijst die we van Trudi mochten ontvangen werd door tijdgebrek de helft niet eens benaderd, maar het aantal van 100 deelnemers vond ik al geweldig en was wat mij betreft ook het streefgetal. Het werden er 150! De laatsten meldden zich daags voor het evenement nog aan.

De reünie

Na avonden van deelnemerslijsten aanpassen, naamkaartjes maken en nog wat telefoontjes plegen brak 9 mei aan: de dag van de reünie. Samen met mijn vrouw Rita hebben wij ‘s morgens Cor van Boven opgepikt en waren we rond 10.00 uur op het ASK aanwezig voor de laatste voorbereidingen.
Beheerder Johan Kurk had (als vrijwilliger bij het op het terrein aanwezige Artillerie Museum) geregeld dat het museum voor de reünisten ’s middags een paar uur geopend zou zijn, dit ter afwisseling op het reüniegebeuren. Ook had hij voor een etalagepop gezorgd die we ‘s morgens nog even in een door mij meegenomen DT (militair tenue) hebben gehesen en bij de ingang plaatsten.

Juist toen we arriveerden was Herman Boers van de RCKL bezig ‘onze’ FTF te lossen van de dieplader waarmee hij gekomen was, en ik heb hiervan nog snel wat foto’s en een filmpje kunnen maken (zie onderstaande video). De Diamond-T was de voorgaande avond al per dieplader gebracht.

Na ons als ontvangstcomité gesetteld te hebben kwamen om 13.00 uur de eerste gasten aan vanuit alle hoeken van Nederland. Tevens verschillende uit Duitsland afkomstige deelnemers, en uit Canada waren André en Ingrid Blankenspoor present.

We hadden besloten om er geen strak programma van te maken, gewoon alles op zijn beloop te laten en dat is goed verlopen. Eén van onze deelnemers, Jacques Kok (fotograaf van beroep) had toegezegd om een groepsfoto te maken. Daar hadden we een tijdstip voor afgesproken zodat iedereen er daadwerkelijk op zou staan. Verder was het Artillerie museum tussen 15.00 en 16.30 uur opengesteld voor diegenen die graag een kijkje wilde nemen. Er werd volop gebruik van gemaakt.

afb-reunie12

Veel te snel werd het 17.00 uur, tijd om aan tafel te gaan. We hadden een prima rijstmaaltijd, verzorgd door defensie cateraar Paresto met alles erop en eraan en aansluitend een bakje koffie.
Het einde van de bijeenkomst was gepland om 19.00 uur, maar het werd uiteindelijk een uurtje later. Samen met voormalig dienstplichtige Robert Bras heb ik de kans gekregen om na zo’n 30 jaar de 12 cilinder Detroit diesel van de FTF weer tot leven te wekken en een rondje over het ASK terrein te maken. Hierbij gadegeslagen door kerels met zeer jaloerse blikken…

Het organiseren heeft aardig wat tijd en moeite gekost maar was alleszins de moeite waard mede door de vele positieve reacties die we ter plekke en naderhand hebben gehad.

Peter van Wijk, januari 2016

Het fotoalbum

Klik hier voor een uitgebreide selectie van foto’s die op deze dag zijn gemaakt.

afb-reunie13

Video aankomst van de FTF MS 4050 trekker

Terug naar de Reünie startpagina

klik hier

naar top↑