RAR15

Reünie 2009

Rechts aan tafel: Piet de Jong met echtgenote, op de voorgrond Gerrit Nijhof