Van 41 Pabri naar 41 Libri: tijd voor een nieuwe gids

Toen in juli 1992 de 41 Pantserbrigade wijzigde in 41 Lichte brigade en in datzelfde jaar de kazerne Langemannshof weer werd overgedragen aan de Duitse Bundeswehr, was een herziening van de voorlichtingsbrochure noodzakelijk.

Deze nieuwe druk verscheen in december 1992. Voor een groot deel bevatte dit boekje dezelfde inhoud als de eerdere edities, al werd de tekst deels herschreven en bepaalde feiten geactualiseerd.

Naast militaire zaken ook opvallend veel aandacht voor sport, spel en ontspanning. De voor- en nadelen van ‘dienst in Duitsland’ werden wederom tegen elkaar afgewogen, en de Koude Oorlog (die inmiddels voorbij was) summier omschreven als een mogelijke aanval uit het oosten, om daarmee het ontstaan van de NAVO te verklaren. Onderstaand een samenvatting, voor de volledige brochure even naar beneden scrollen.

‘Naar Duitsland voor Defensie’

afb-lk0603
Verlofgangers op weg naar huis…

Onlangs werd bekend dat jij een van de Nederlandse militairen bent die in Duitsland zijn geplaatst. Misschien heeft die mededeling je verwachtingen over je diensttijd ingrijpend veranderd en roept dit ongetwijfeld veel vragen bij je op.
Om je alvast een indruk te geven van wat je in Duitsland te wachten staat, is dit boekje gemaakt. Lees het aandachtig door, want het kan je wegwijs maken. Bovendien bevat het een aantal belangrijke mededelingen en tips waar je rekening mee moet houden voordat je vertrekt.

Natuurlijk kan deze brochure niet alle vragen beantwoorden. Zo krijg je over de eenheid waar je geplaatst wordt en over de oefenperioden apart informatie. Deze brochure wijst je de weg op de kazernes. Daar is, ook buiten de diensturen, genoeg te beleven. Zo zijn er tal van sport- en studie-mogelijkheden of andere zinvolle vrijetijdsbestedingen. Bij het Fremdenverkehrsamt (VVV-kantoor) in de omgeving van de legerplaats kunnen ze je meer vertellen over activiteiten en bezienswaardigheden in de buurt.
Je zult zien dat je van je diensttijd in Duitsland niet alleen een gezellige, maar ook een interessante en leerzame tijd kunt maken.
Veel succes.

41 Lichte brigade

De meeste Nederlandse militairen in Duitsland behoren tot een brigade. Dat is per 1 juli 1992 41 Lichte brigade, voorheen 41 Pantserbrigade, die sinds mei 1963 permanent in Duitsland is gelegerd. De eenheden zijn verspreid over de kazernes Seedorf en Hohne.

Deze overgang van 41 Pantserbrigade naar Lichte brigade brengt door de gewijzigde taak van de brigade de nodige veranderingen in opbouw met zich mee. Zo zijn 103 en 104 Verkenningsbataljon aan de Lichte brigade toegevoegd om het optreden in de verkenning te versterken.
De stootkracht is teruggebracht tot 1 tankbataljon, namelijk 41 Tankbataljon, uitgerust met de moderne Leopard 2. De infanterietaken worden uitgevoerd door 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers, dat hoofdzakelijk is uitgerust met YPR-pantservoertuigen. 41 Afdeling Veldartillerie, met haar 155 mm geschut, zorgt voor de vuursteun. Door vernielingen en versperringen aan te brengen, bruggen te slaan en speciaal terreinwerk te verrichten, verleent 41 Pantsergeniecompagnie steun aan de gevechtseenheden.
De logistieke verzorging is in handen van 41 Herstelcompagnie, 41 Bevoorradingscompagnie en 41 Geneeskundige compagnie. 41 Stafcompagnie ten slotte, levert personeel en materieel voor de staf van 41 Lichte brigade, zodat die haar overkoepelende, leidinggevende taak naar behoren kan uitvoeren.

afb-lk0604

Commando Nederlandse Troepen Seedorf en Hohne

De commandant van 41 Lichte brigade voert niet alleen het commando over de brigade. Als commandant van de Nederlandse Troepen Seedorf en Hohne heeft hij meer eenheden onder zijn bevel.

In Seedorf zijn dat:
41 Geniebataljon;
Kazernecommando Seedorf.

In Hohne zijn dat:
125 Herstelcompagnie Legerkorpsverzorgingsbataljon;
41 Pantserluchtdoelartilleriebatterij;
Kazernecommando Hohne.

Bekijk het hier…

symbool-lezerKlik op dit symbool voor de originele publicatie als web-presentatie.
Wacht, terwijl de pagina’s worden geladen…

symbool-PDFKlik op dit symbool voor het openen van deze uitgave. Dit document is beschikbaar als PDF om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

afb-lk0601

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑