Serieus moment…

‘Overpeinzingen’ op een zwerfkei.