We houden contact!

Kijk, daar zijn die blanco pagina’s in je militaire paspoort uitermate voor geschikt, het uitwisselen van telefoonnummers. Want na de diensttijd houden we natúúrlijk contact… (privégegevens zijn op de foto verwijderd).