Wat je moet weten over je diensttijd in Duitsland

Terwijl de diverse Seedorf, Hohne en Langemannshof forums overwegend worden gevuld met positieve herinneringen van oud-dienstplichtigen, zijn er natuurlijk legio mannen en vrouwen die dat destijds heel anders hebben ervaren en voor het leven definitief afstand nemen van die periode.

afb-lk2501Wij niet!

Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat het inderdaad niet altijd even leuk was om een groot deel van je vrijheid kwijt te raken, wekenlang van huis te zijn en je zo nu en dan verplicht werd te bivakkeren op een stukje Duitse heide waar zelfs de luxe van een één-ster-camping ontbrak.
Maar soit, als je dit als dienstplichtig militair toch moet ondergaan, dan liever in Duitsland dan op een Nederlandse kazerne. Daar zijn we het allemaal wel over eens… toch? …achteraf bezien? Waarom zou je anders deze website bezoeken?!


Gebrek aan voorlichting

Het maandblad EGO, uitgegeven door de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht, publiceerde met regelmaat artikelen over het wel en wee van de dienstplichtigen in de BRD. Een bloemlezing van overwegend klein leed, afgewisseld met verhalen over kameraadschap en onderlinge betrokkenheid. In de eerste helft van de jaren ’80 werd hieraan veel aandacht besteed binnen de kolommen van EGO. Omdat gebrek aan uitgebreide voorlichting bij Duitslandgangers een veelgehoorde klacht was, besloot de redactie van EGO in 1987 zelf een boekje uit te brengen en begaf zich daarmee, zoals men zelf aangeeft, op het randje van hun werkgebied omdat dit primair een taak van de overheid is. Maar het werd noodzakelijk gevonden omdat het enige alternatief, de gids ‘Standplaats Duitsland’ uit 1986 (Defensie), onvoldoende op de praktijk gericht zou zijn, terwijl goede informatie toch essentieel is voor met name de toekomstige bewoners van militaire enclaves op Duits grondgebied.

afb-lk2502
Midden jaren ’80 werd gestart met een ingrijpende renovatie van de legeringsgebouwen op de Seedorf kazerne.

In maart 1987 verscheen de EGO-Special, samengesteld uit een selectie artikelen uit eerdere jaargangen en aangevuld met bijdragen van de soldatenvakbonden AVNM en VVDM. Het is een interessant boekje geworden met veel informatie over de legerplaatsen, achtergronden bij het werk van de humanistisch geestelijke zorgverlening en openhartige verhalen over het wonen, werken en leven in Duitsland. Dat deze soms wat kritisch van toon zijn valt niet te ontkennen. Maar als je inzoomt op je eigen tijd in Seedorf, Hohne of Langemannshof is er altijd wel iets wat niet helemaal naar je zin was. In dat opzicht dus heel herkenbaar…

Heeft het zin gehad?

Of EGO er daadwerkelijk in is geslaagd om de informatievoorziening over de legerplaatsen naar een hoger plan te tillen kan in feite alleen maar beoordeeld worden door de militairen die het blad destijds – ter voorbereiding op hun tijd in Duitsland – onder ogen hebben gekregen. Onbekend is ook hoe lang het boekje in omloop is geweest.

Twee jaar na het verschijnen van de EGO-special werd door Defensie een nieuwe voorlichtingsbrochure uitgebracht: ‘Naar Duitsland’. Kijk en vergelijk, want alle hier genoemde publicaties vind je terug in de Legerkiosk van deze website.

Bekijk het hier…

symbool-lezerKlik op dit symbool voor de originele publicatie als web-presentatie.
Wacht, terwijl de pagina’s worden geladen…

symbool-PDFKlik op dit symbool voor het openen van deze uitgave. Dit document is beschikbaar als PDF om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑