Verveling lijkt de grootste vijand

Na het wegvallen van politieke spanningen tussen Oost en West lijkt het, alsof hiermee ook de verveling toeslaat op de Nederlandse legerplaatsen in Duitsland. Tot deze conclusie komt de AVNM (Algemene Vereniging Nederlandse Militairen) na een rondgang op de kazernes Seedorf, Hohne en Langemannshof. Een verslag hierover werd geschreven in hun ledenblad Appèl, dat in het najaar 1990 verscheen. Het verhaal opent met de kop ‘Waarom zitten we hier nog’; een soort wanhoopskreet van dienstplichtigen die hun tijd liever wat dichter bij huis uitzitten. Het kazerneleven in Duitsland, zo lezen we, is saai geworden, omdat lang niet iedereen een volledige dagtaak heeft en dat kan weer leiden tot eentonigheid en desinteresse.

Klagen schijnt er ook een beetje bij te horen, want er is o.a. kritiek op de Seedorfse legeringsgebouwen en het sanitair. Wanneer dit wordt opgetekend zijn de renovatiewerkzaamheden op het kazerneterrein nog in volle gang, dus aangenomen mag worden dat het ongenoegen wordt geuit door bewoners die nog ‘ouderwets’ gehuisvest zijn (platte daken).

Het is natuurlijk volkomen logisch dat de AVNM als soldatenvakbond het accent legt op zaken die door Defensie of de kazerneleiding beter geregeld moeten worden, want dat zijn ze aan hun leden verschuldigd. Maar de enige misstand die hier wordt blootgelegd is eigenlijk het gebrek aan dagbesteding voor onze mannen. Verder is dit (overigens zeer interessant) artikel een selectie van meningen, achtergrondinformatie en impressies van de legerplaatsen Seedorf, Hohne en Langemannshof.

Legerplaatsen Seedorf en Langemannshof

Enquête en juridisch advies

Tevens in dit item de uitkomst van een ANVM-enquête over de gevolgen van de afgeschafte meldingsplicht tijdens het weekend en of als gevolg daarvan de verlofregeling moet worden bijgesteld. Dit leverde sommige ongewone reacties op, zoals “Geef mij maar Vietnam”, van een teleurgestelde respondent die iets meer actie in Seedorf had verwacht…

En in de rubriek ‘Onverbiddelijke Ombudsberichten’ juridisch advies over hoe je moet handelen als (een deel van) je PSU kwijtgeraakt of beschadigd is.

Wegens de feestdagen gesloten!

In mijn archief kwam ik nog een opmerkelijk krantenknipsel tegen uit het jaar waarover dit topic handelt: 1990. Terwijl het tot die tijd gebruikelijk was ongeveer de helft van de manschappen met kerst-, en de andere helft met eindejaarsverlof te sturen, kon het voltallige Seedorf beroeps- en dienstplichtig personeel nu genieten van een extra lange kerstvakantie. Met uitzondering van 80 pechvogels die het kazerneterrein moesten bewaken. Nooit eerder sinds 1963 was de bezettingsgraad van de legerplaats zo laag tijdens de feestdagen…

Het Nederlands Dagblad van zaterdag 22 december 1990.

Bekijk het hier…

symbool-lezerKlik op dit symbool voor de originele publicatie als web-presentatie.

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑