Lastgeving mobilisatiebestemming

Voorinformatie betreffende de mobilisatiebestemming bij oproep herhalingsoefening.