Het bijzondere afscheidsnummer…

We weten niet zo veel over het ontstaan van brigadeblad Griffioen; vast staat in ieder geval dat het in 1964 al bestond. Opgezet door een groepje vrijwilligers dat mogelijkheden zag in het uitgeven van een ‘eigen’ krant voor de legerplaatsen Seedorf en Hohne. Toch wilde dat in die eerste jaren niet écht lukken, ondanks herhaalde pogingen. Het leverde uiteindelijk een onbekend aantal edities op, waarna dit ambitieuze plan werd stopgezet. Voorlopig althans…

afb-lk3601

(De) Griffioen schrijft geschiedenis

Alle goede ideeën hebben recht op herkansing, en zo brak voor de Griffioen een nieuw leven aan in november 1968. Vanaf dat moment wist het blad zich te handhaven tot het bittere eind, en tegenslagen (zoals regelmatig geldgebrek) te overwinnen.

In meerdere verschijningsvormen werd in de loop der jaren vastgelegd wat zich op en rond de legerplaatsen Seedorf, Hohne en Langemannshof afspeelde. Daarbij werden ook de belangen van de in Duitsland gevestigde families van het beroepspersoneel niet vergeten. De plaatselijke middenstand pikte een graantje mee door op Nederlanders gerichte advertenties in het blad te plaatsen. De focus lag daarbij vooral op militairen, van wie ‘weit und breit’ bekend stond dat ze behoorlijk wat te besteden hadden en niet te beroerd hun geld in de Duitse horeca economie te pompen.

Het blad, vernoemd naar het brigadesymbool (of was het andersom?), was erg in trek bij de doelgroep. De vroege exemplaren van dit tijdschrift rolden nog uit de stencilmachine, maar door stijging van de oplage werd het noodzakelijk het drukwerk uit te besteden aan de Zevener Zeitung, waardoor de reproductiekwaliteit – met name van de foto’s – aanzienlijk verbeterde. Later zelfs in kleur! Griffioen evolueerde in de loop der jaren, en zou heel misschien nu wel volledig getransformeerd zijn tot een online magazine met eindeloze mogelijkheden. We zullen het nooit weten…

De laatste editie; afscheid van Griffioen…

De cover van het afscheidsnummer

Want met het opheffen van de 41 Gemechaniseerde brigade en het afstoten van kazerne Seedorf in 2006 verviel ook het bestaansrecht voor de Griffioen. Dat gebeurde trouwens wel met een memorabel afscheidsnummer! In juni van dat jaar werd groots uitgepakt met een extra dikke editie waarin wordt teruggeblikt op de geschiedenis van dat blad, al is de prehistorie (1964-?) hierin niet meegenomen. Wellicht is hier niets van bewaard gebleven…

Gelukkig geldt dat wel voor de honderden uitgaven die sinds 1968 zijn verschenen. Daaruit werd een selectie gemaakt van grappige en spraakmakende onderwerpen die nog éénmaal voor herdruk in aanmerking kwamen. Persoonlijk mis ik hierin wel wat gebeurtenissen die in het verleden de nodige deining hebben veroorzaakt, maar het kan ook een bewuste keus van de redactie zijn geweest om al te heftig nieuws te mijden. Hoe dan ook is men er wel in geslaagd een leuk overzicht in beeld te brengen van 38 jaar Griffioen, aangevuld met informatie voor de achterblijvers. Daarmee is het een interessant bewaarnummer geworden voor iedereen die voor korte of langere tijd aan de legerplaatsen S/H/L verbonden is geweest.

Bekijk het hier…

symbool-lezerKlik op dit symbool voor de originele publicatie als web-presentatie.
Wacht, terwijl de pagina’s worden geladen…

symbool-PDFKlik op dit symbool voor het openen van deze uitgave. Dit document is beschikbaar als PDF om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

Ook aanbevolen:

De Griffioen van toen, het complete verhaal!

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑