Nieuwsbrief van de AVNM

De Algemene Vereniging Nederlandse Militairen (AVNM) verspreidde via haar nieuwsbrief o.a. publicaties van landelijke dag- en weekbladen. Want strijdvaardig als altijd, diende elk nieuwsfeit dat tegen het belang van haar achterban indruist nog eens extra onder de aandacht te worden gebracht.
In de rubriek ‘Knipselnieuws’ werden relevante berichten met wat knip- en plakwerk tot een A4-tje getransformeerd en verspreid onder de leden.

‘Verzet tegen langer dienen’

Het eerste knipsel komt uit het AD van 14 september 1988. In dat jaar pleitte defensie voor het verlengen van de dienstplicht met twee maanden; van 14 naar 16, zoals ook tijdens (een deel van) de jaren ’60 en ’70 de gebruikelijke periode was. Dat voorstel stuitte echter op veel bezwaren, zowel vanuit de politiek als van de belangenorganisaties, waardoor het uiteindelijk sneuvelde. Toen de opkomstplicht op 1 mei 1997 officieel werd opgeschort, was de diensttijd inmiddels al teruggebracht naar 12 maanden.

‘Soldatensmart in Seedorf’

Heftiger is het relaas dat werd opgetekend in Nieuwe Revue over de handel en wandel in het ons zo dierbare Seedorf. Want wat door velen als een ‘toffe tijd’ werd ervaren, komt in het geheel niet overeen met getuigenissen van – ik noem het maar – slachtoffers van een tijd waarin de legerplaats minder positieve associaties opriep. De oorzaak: drank- en/of drugsverslaving, gokschulden en diefstal. Dit leidde niet alleen tot overlast, maar bracht ook enkele soldaten tot een uiterste wanhoopsdaad om hieraan te ontvluchten.

De kazernecommandant reduceert het probleem met de opmerking dat het maar om hooguit één procent van de dienstplichtigen gaat die het moeilijk heeft. De sociaal raadsman van de legerplaats vindt dit onzin: “Veel jongens kunnen het leven hier niet aan.” Als een van de redenen noemt hij inschattingsfouten bij de selectie, waarbij onvoldoende wordt gelet op opleidingsniveau, weerbaarheid en crimineel verleden van rekruten die uiteindelijk in Seedorf belanden.

Om de leesbaarheid van de tekst te verhogen, zijn beide stukken uit ‘Knipselnieuws’ opnieuw vormgegeven.

Bekijk het hier…

symbool-PDFKlik op dit symbool voor het openen van deze uitgave. Dit document is beschikbaar als PDF om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

afb-knipsel1

Voetnoot bij ‘Soldatensmart’

In de periode eind jaren ’80 tot midden jaren ’90 verschenen er diverse artikelen in de Nederlandse pers (waarvan onderstaand enkele voorbeelden) over de Seedorfse drugsproblematiek. Daar zal ook zeker sprake van zijn geweest, al blijft de vraag in hoeverre het nieuws als serieus of deels tendentieus moet worden beschouwd. Dat laat ik ter beoordeling graag over aan hen die in dit tijdvak op kazerne Seedorf verbleven. In de berichtgeving lopen de verklaringen namelijk nogal uiteen:

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑