Hier uitsluitend originele publicaties!

Het ‘antiquariaat’ van deze website, met een groeiende collectie aan voorlichtingsmateriaal van en over het leger, boeken over de legerplaats Seedorf en interessante artikelen uit vergeelde exemplaren van Legerkoerier en de Griffioen, etc. Met dank aan kapitein b.d. Gerard Gaarthuis die dit voor ons beschikbaar heeft gesteld. Diverse items zijn beschikbaar als PDF-document, om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

Tegel-LK60(de) Griffioen: de kazernekroniek

Enkele speciale edities van onze brigadekrant zijn al op deze website te vinden, en zelfs te downloaden, zoals de krant die werd uitgebracht t.g.v. het 40-jarig bestaan van ‘Griffioen’ en het allerlaatste nummer dat in juni 2006 verscheen met een beknopte terugblik op haar rijke verleden. Nu is die reeks uitgebreid met een uitgave uit april 1985 waarin de oefening ‘Klaver-jas’ centraal stond… Lees verder


tegel-lk59“Twintig” over Duitsland

Omdat er bij de VVDM diverse klachten binnenkwamen over de slechte condities waaronder de in Duitsland gelegerde militairen moesten leven werd Jeroen Smook, verslaggever van het verenigingsblad “Twintig” op pad gestuurd om de meningen van het dienstplichtig personeel te peilen. Hij deed tijdens zijn onderzoek de legerplaatsen Seedorf, Hohne en Langemannshof aan, en liet vooral Jan Soldaat aan het woord. Verder lezen


Nederlandse strijdkrachten in de BRD

Op 15 december 1960 werd 121 Lichte Brigade opgericht, waarvan 102 en 103 Verkenningsbataljon, 104, 105 en 108 Compagnie Commandotroepen en 425 Compagnie Van Heutsz (mobiel) de hoofdmoot vormden. Opdracht was om in geval van een conflict naar de rivier Weser te verplaatsen en de taak van de Duitse Pantserdivisie 3 over te nemen: het beveiligen van de opmars en de ontplooiing van het Nederlands Legerkorps. Lees verder


Militaire samenwerking tijdens de Koude Oorlog

“Gedurende de Koude Oorlog is de militaire samenwerking tussen Duitsland en Nederland altijd uitstekend geweest. Deze eenvoudige constatering zal vermoedelijk iedereen die iets met deze samenwerking van doen heeft gehad, kunnen onderschrijven.
Dit betekent echter niet dat deze positieve gang van zaken altijd vanzelfsprekend is geweest. Zeker in de eerste decennia na de afloop van de Tweede Wereldoorlog volgde de politieke en maatschappelijke buitenwacht de ontwikkelingen kritisch”, zo beschrijft militair historicus Jan Hoffenaar de relatie tussen beide buurlanden. Lees hier zijn verhaal…


Wonen en werken in Duitsland

Aan onze collectie voorlichtingsmateriaal is een uitgave toegevoegd die omstreeks de eeuwwisseling moet zijn uitgebracht. Wat meteen opvalt is het mistroostige omslagontwerp van deze editie, dat aansluit bij de gevoelens van het defensiepersoneel op legerplaats Seedorf. Er was toen al weinig hoop dat dit avontuur nog een lang vervolg zou krijgen, en dit onderbuikgevoel werd in 2006 bevestigd. Verder


tl55De crisis die leidde tot een kazerneruil

Politieke spanningen tussen Oost en West resulteerde o.a. in de Budel-Seedorf overeenkomst, ook wel bekend als ‘kazerneruil’. In een artikel van Prof. Dr. W. Klinkert (militair historicus) wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten die hieraan ten grondslag lagen, inclusief de commotie die ontstond toen bekend werd dat een Duitse legereenheid in Nederland gestationeerd zou worden. Lees verder


tl54Historie 1963-1988

Als opmaat naar de Deutsch-Niederländische Woche in augustus 1988, publiceerde het weekblad Griffioen een samenvatting over de 25 jaar aanwezigheid van Nederlandse Troepen in Seedorf. Hierbij werd de voorgeschiedenis niet vergeten, en die verhaalt ook over de in 1961 opgerichte 121 Lichte Brigade, die in minder comfortabele condities de legertijd in Duitsland heeft ervaren. Lees verder


Naar Duitsland voor Defensie

Toen in juli 1992 de 41 Pantserbrigade wijzigde in 41 Lichte brigade en in datzelfde jaar de kazerne Langemannshof weer werd overgedragen aan de Duitsers, was aanpassing van de voorlichtingsbrochure noodzakelijk. Deze nieuwe druk verscheen in december 1992, prachtig vormgegeven en in een handzaam formaat.
Bekijk het hier


tl53Het onderhouds- en klusteam van Seedorf

Geen dag op de legerplaats Seedorf of ergens sneuvelt een ruit, raakt een toilet verstopt, slaat een zekering door, ontstaat er een lekkage of gaat er iets kapot. Soms komt dat door moedwillige acties van bewoners, maar meestal is wat anders de oorzaak. Zeker is dat het euvel zo snel mogelijk moet worden verholpen. De StoV (Standort Verwaltung) schiet hierbij te hulp! Lees verder


tl52De ‘Gouden Gids’ voor beroepspersoneel

Het is moeilijk in te schatten hoeveel informatiegidsen er gedurende de 43-jarige geschiedenis van Nederlandse troepen in de BRD zijn verschenen. Eén ervan vormde in ieder geval een belangrijk hulpmiddel voor militair beroepspersoneel dat zich rond 1978 in Duitsland had gevestigd, en in onze collectie betreft het ook nog eens de meest uitgebreide in zijn soort. Lees verder


tl51Nogmaals: 30 Jaar Nederlandse troepen in Duitsland

Het blad Armex (een uitgave van de Koninklijk Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’) besteedde in november 1993 aandacht aan de 30-jarige aanwezigheid van Nederlandse troepen in Duitsland. In een artikel van L.J. Broeksma komen in kort bestek diverse details aan de orde, die in sommige publicaties rond dit thema onderbelicht zijn gebleven. Zijn verslag vind je hier


tl33bisEen aflopende zaak…

Aandacht voor de donkerste periode uit de geschiedenis van ‘onze’ kazerne: de slotfase. Die ving aan in 2003, toen bekend werd dat sluiting van de legerplaats onafwendbaar was en eindigde – zoals altijd sneller dan verwacht – op 6 mei 2006, toen met veel ceremonieel de 41 Gemechaniseerde Brigade werd opgeheven. Aan de hand van publicaties uit de Defensiekrant bieden we je een reconstructie van dit bewogen tijdvak. Lees verder


De transformatie van Pantser- naar Lichte Brigade

Het verslag over de voorbereiding en feestelijkheden rond de omvorming van 41 Pantser- naar Lichte Brigade op 1 juli 1992, zal kort na deze datum zéker de kolommen van Griffioen hebben gehaald. Wij troffen het verhaal echter aan in een jubileumuitgave van dat blad, als onderdeel van de geschiedenis over de 30-jarige aanwezigheid van NL troepen in Seedorf. Lees verder


40 Jaar Nederlandse troepen in Seedorf

De collectie in de Legerkiosk is aangevuld met een bijzonder boek over het 40-jarig bestaan van de legerplaats Seedorf. Wat het zo interessant maakt, is dat het bijna de volledige geschiedenis van de kazerne vertelt en dan ook met recht mag gelden als het meest complete (naslag-)werk dat ooit over dit onderwerp is geschreven. Je vindt het hier


Welkom in Budel

Dit Brabants dorpje is vergelijkbaar met het Duitse Zeven. Beide gelegen in de omgeving van een legerplaats, en in 1963 onderworpen aan een behoorlijke uitdaging. Door een internationale kazerneruil werd Seedorf de basis voor Nederlandse troepen, terwijl de kazerne in Budel plaats moest bieden aan enkele duizenden Duitse militairen. Maar hoe stond de Budelse bevolking hier eigenlijk tegenover, zo kort na de oorlog? Dat lees je hier


Werken in Duitsland voor NASAG

Wist je dat tegenwoordig bijna een derde deel van het defensiepersoneel (ca. 29 procent) uit niet-militairen bestaat?
Voor dienstverlenende ondersteuning van in Duitsland verblijvende militairen en hun gezinnen werd eind 1996 zelfs een speciale organisatie, NASAG, opgericht. Naast haar kerntaken hield deze instantie zich ook bezig met de werving van burgerpersoneel. Lees verder


tl47bisLegerplaats Seedorf viert 40-jarig bestaan

In de jaren dat kazerne Seedorf een onafwendbare sluiting tegemoet zag, lukte het de redactie van Griffioen om die dreiging even ‘on hold’ te zetten door hun aandacht te vestigen op het realiseren van een jubileumnummer. Het zou de allerlaatste worden, zo wist men, maar de 40-jarige aanwezigheid van Nederlandse troepen op deze Noord-Duitse legerplaats verdiende gewoon een speciale editie. En die vind je hier


‘Massagraven in de bosrand’

Aandacht voor een voormalig concentratiekamp dat zich op slechts 15 kilometer van de legerplaats Seedorf bevindt. Dat je dit nooit hebt geweten is op zich niet vreemd; het bestaan van dit kamp werd namelijk angstvallig verzwegen voor de buitenwereld. Lees hier het aangrijpende verhaal over de verborgen geschiedenis van Stalag X B Sandbostel, inclusief een artikel dat Griffioen hieraan besteedde in 1994.


De afscheidsreünie van legerplaats Seedorf

Op zaterdag 22 april 2006 werd er in verband met de naderende sluiting van legerplaats Seedorf een reünie georganiseerd, waaraan zo’n 9.000 (oud-) militairen en hun familieleden deelnamen. Op deze pagina vind je hiervan het verslag, een uitgebreide fotoreportage, het programmaboekje, een inleidend artikel uit Griffioen en ter afsluiting een kort videofilmpje van deze regenachtige maar desondanks zéér geslaagde dag.


‘Knipselnieuws’

Een onderdeel uit de AVNM nieuwsbrief. Kopieën van krantenberichten en/of complete verhalen uit tijdschriften werden hierin opgenomen als ze naar oordeel van de redactie extra aandacht verdienden. Op deze pagina twee voorbeelden uit 1988: verzet tegen de plannen om de diensttijd met twee maanden te verlengen, én een onthutsend artikel over misstanden op de legerplaats Seedorf; soms met ernstige gevolgen…


Opheffing van de 41 Gemechaniseerde Brigade

Met het opheffingsappèl op 6 mei 2006 kwam een einde aan de 41 Mechbrig en maakte het personeel zich op voor definitief vertrek vanaf de legerplaats Seedorf. In grote lijnen beschreef het blad Landmacht binnen welke termijn dat zou gaan plaatsvinden. En om het hoofdstuk Seedorf af te sluiten publiceerde dat blad in juni van dat jaar een overzicht van 43 jaar Nederlandse aanwezigheid op deze populaire kazerne. Beide artikelen vind je hier


Vijf jaar Seedorf en de Duits-Nederlandse week

Het vijfjarig bestaan van de legerplaats Seedorf vormde de aanzet voor het organiseren van de allereerste Duits-Nederlandse week. De uitstekende verstandhouding tussen het Nederlands militair personeel en de lokale bevolking werd in de week van 7 t/m 14 september 1968 nog eens bevestigd met een meerdaags evenement waarbij beide partijen alles uit de kast trokken om er een daverend succes van te maken. En dat is gelukt! Lees verder


Het einde van de Budel-Seedorf overeenkomst

Hoe wordt er gereageerd op de naderende sluiting van de legerplaatsen Seedorf en Budel dat zowel het leven van burgers als militairen drastisch gaat beïnvloeden? Wat zijn hun vooruitzichten, en lukt het de oud-Seedorfers te integreren met hun Nederlandse wapenbroeders?
In vier artikelen uit het Defensiemagazine Landmacht komen een aantal betrokkenen aan het woord. Lees hier hun verhaal…


tl39bisLeven tussen bus en bühne

Een reisverslag van Nederlandse artiesten tijdens een driedaags tournee langs legerplaatsen in Seedorf, Bergen-Hohne en Büren, gezien vanuit het perspectief van populaire BN’ers.
De line-up voor die tijd was vrij bijzonder, met namen zoals Greenfield & Cook, Debbie, Euson en het duo Sandra & Andres als hooftact. Het artikel uit de Legerkoerier van maart 1974 vind je hier


Eenheid van de maand

Bevelhebbers van 41 Bevocie, StStcie 41 Pabrig, 41 Pagncie en 41 Gnbat zagen het nut wel in van een promotiestukje over hun onderdeel in het maandblad Legerkoerier. Midden jaren ’80 leverde dat vier boeiende verhalen op in de serie “Eenheid van de maand”. Deze inmiddels vergeelde publicaties zijn met zorg gerestaureerd en je kunt ze hier nog eens nalezen. Inclusief een verslag van de NAVO-oefening ‘Spearpoint’ uit 1984.


Lichte verkenning naar Seedorf

Het blad Legerkoerier liep ver voor de troepen uit door in 1962 al een verkennend artikel te publiceren over Kamp Seedorf, dat vanaf september 1963 in gebruik zou worden genomen door Nederlandse militairen.
De faciliteiten op en rond het moderne kazerneterrein én de toekomstige woonsituatie voor beroepspersoneel en hun gezinnen worden uitvoerig beschreven, zoals je hier kunt lezen.


Het bijzondere afscheidsnummer van Griffioen

Brigadeblad Griffioen verdween uit de roulatie na de sluiting van kazerne Seedorf in 2006, maar piekte nog éénmaal met een dubbeldik afscheidsnummer dat praktisch van cover tot cover gevuld is met pure nostalgie. Er werden tientallen onderwerpen uit 38 jaargangen geselecteerd om nog eenmaal in druk te verschijnen. Het resultaat vind je in deze unieke uitgave, die je hier nog eens kunt doorbladeren. Een collectors-item!


Avondvierdaagse Zeven

Vanuit legerplaats Seedorf ontstond in 1968 het initiatief om de Avondvierdaagse naar Duitsland te halen, en met succes! In de Legerkiosk vind je twee publicaties uit de beginjaren van de ‘Vier Abend Märsche’ (1969 en 1973). Deze typisch Nederlandse wandeltraditie werd gelukkig in stand gehouden, ook na de sluiting van de kazerne in 2006. De vijftigste editie van dit evenement ging van start op 12 juni 2017. Hier de bijzonderheden.


tl50Handleiding voor beroepspersoneel

‘Standplaats Duitsland’ was de oorspronkelijke titel van een serie voorlichtingsboekjes die werd uitgegeven om dienstplichtigen voor te bereiden op hun parate tijd in Duitsland. De informatie was weliswaar zeer uitgebreid, maar niet voldoende voor beroepsmilitairen die in de BRD woonachtig waren. Voor deze groep werd een aparte handleiding als bijlage toegevoegd zoals deze, die in 1970 verscheen.


10 Jaar legerplaats Seedorf

In dit menu vind je diverse bijdragen waarin een jubileum van legerplaats Seedorf centraal staat. Door op deze pagina te scrollen kom je ze allemaal tegen; uitgebreide artikelen en zelfs een volledig boek om ze zoveelste verjaardag van de kazerne te markeren. Toch is het overzicht niet compleet zonder een reportage over het 10-jarig bestaan, en gelukkig kunnen we je dat nu aanbieden! Elf interessante pagina’s uit 1973 die je hier kunt lezen.


tl32bisNieuws uit kamp Seedorf

In een Legerkoerier uit 1964 troffen wij een rubriek aan die het best omschreven kan worden als ‘even bijpraten over Seedorf’. De titel: ‘Nieuws uit kamp Seedorf’. Dat kamp was ondertussen al tien maanden in gebruik door Nederlandse militairen, en het was zeker niet voor het eerst dat dit blad aandacht besteedde aan de leef, woon- en werkomstandigheden van onze troepen in Duitsland. Ook in juni was er nieuws te melden… Lees verder


Bezoek prins Bernhard aan Seedorf en Hohne

In de meeste kranten werd het afgedaan met een 1-kolomsberichtje op een binnenpagina; het driedaags inspectiebezoek van prins Bernhard aan de legerplaatsen Seedorf en Hohne in juni 1965. Maar voor de Legerkoerier was dit uiteraard wel een belangrijk onderwerp, en in het juli-nummer volgde dan ook een uitgebreid reisverslag van het werkbezoek dat de prins als Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Landmacht had afgelegd.


Veldpost restanten

Op deze website vind je een aantal verhalen over de veldpost Seedorf, Hohne en Langemannshof, uit de tijd dat de militaire postbezorger nog een schijnbaar probleemloze toekomst voor de boeg had. Als de wens vader van de gedachte is mocht dit ook altijd zo blijven, maar de Griffioen-knipsels die we voor je verzameld hebben tonen aan dat kostenbesparingen binnen defensie ook zijn weerslag had op dit onderdeel. Lees verder


Wegwijzer Seedorf, editie 2003

In de loop van 2003 werd bekend dat kazerne Seedorf zou gaan sluiten, alleen was het nog de vraag wanneer dit ging plaatsvinden. Het was slechts een kwestie van enkele jaren, dat was wel duidelijk. De voorlichtingsdienst bracht in het najaar van 2003 een nieuwe editie van de ‘Wegwijzer’ uit, waarin de regelgeving van dat moment nog éénmaal werd vastgelegd, aangevuld met uitgebreide informatie over het wonen en werken in Duitsland. Lees verder


‘Standplaats Duitsland’, periode 1985 t/m 1988

Om de dienstplichtig soldaat enigszins voor te bereiden op zijn tijd in Duitsland verschenen er met regelmaat informatieboekjes die, zoals we in het voorwoord lezen: “het personeel voor moet lichten over de plaatsing in de Bondsrepubliek en het de weg te wijzen naar en binnen de nieuwe leef- en werksituatie.” Nieuw in de kiosk: een samenvatting van drie (praktisch dezelfde) gidsen die respectievelijk in 1985, 1986 en 1987 werden uitgebracht.


Informatieboekje editie 1980

In 1980 verscheen een herziene uitgave van de gids ‘Standplaats Duitsland’, die werd verspreid over de legerplaatsen Seedorf, Hohne en Langemannshof. Met antwoord op vele vragen, zoals: wat te doen bij ziekte, vervoersregelingen, douanebepalingen en verkeersaanwijzingen. Daarnaast uitgebreide informatie over bijvoorbeeld de studie- en ontspanningsmogelijkheden op deze kazernes… Hier kun je e.e.a. nog eens bekijken.


‘Waarom zitten we hier nog?’

Wat is de noodzaak om Nederlandse troepen in Seedorf, Hohne en Langemannshof te handhaven nu de Koude Oorlog voorbij is? Logisch dat menig dienstplichtig militair zich dan ook afvraagt: ‘Waarom zitten we hier nog?’
De Algemene Vereniging Nederlandse Militairen (AVNM) is benieuwd naar reacties op de legerplaatsen, en constateert dat ‘verveling’ tegenwoordig de grootste vijand is. Dit en meer lees je hier


Alles wat je moet weten over je diensttijd in Duitsland

Op initiatief van het Humanistisch Verbond (dienst Geestelijke verzorging bij de Krijgsmacht) verscheen in 1987 een speciale editie van het blad EGO, bestemd voor militairen die voor hun dienstplicht naar Duitsland werden uitgezonden. Deze informatiegids (38 pagina’s) werd uitgegeven als aanvulling op het bestaande voorlichtingsmateriaal van Defensie.


Gids ‘Vrijetijdsbesteding bij 41 Lichte Brigade Seedorf’

De diversiteit aan vrijetijdsbestedingen op (of in de omgeving van) legerplaats Seedorf was destijds niet gering. Met een 24/7-bezetting waren er natuurlijk ook heel wat uren ‘off duty’, die – als het even kon – nuttig besteed moesten worden. Elke avond een kruk bezet houden in de onderdeelsbar gaat immers op den duur ook vervelen. Het complete overzicht vind je hier


Een ‘must’ voor liefhebbers van militaire voertuigen

Aad Motz stuurde mij een boekje dat elke rechtgeaarde liefhebber van militaire voertuigen zeker zal interesseren. Hierin een overzicht van het uitgebreide defensie wagenpark anno 1964. En ze passeren allemaal de revue: o.a. de DAF YA 314, YA 328, YB 616, Munga, AMX- en Centurion tanks, inclusief technische gegevens. Snel gaan kijken dus…


VVDM strijdt voor vrijheid van meningsuiting binnen het leger

In augustus 1965 werd de Vereniging van Dienstplichtige Militairen VVDM opgericht, die als ‘soldatenvakbond’ actief opkwam voor de belangen van haar leden. Zo is er o.a. jarenlang gestreden voor het recht op vrijheid van meningsuiting binnen de krijgsmacht, en in een brochure uit 1980 werd daarvan de balans opgemaakt. Er was nog veel werk aan de winkel…


Herinneringen aan een diensttijd

De samensteller van dit fotoboek, Jac.C. Frerichs, maakte als redacteur van het militaire weekblad Griffioen gedurende een reeks van jaren kennis met alle facetten van het leven en werken van Nederlandse militairen in en rond Seedorf. Zijn ervaringen zijn in woord en beeld samengevat in dit prachtige naslagwerk dat je hier kunt vinden. Veel kijk- en leesplezier!


30 Jaar Nederlandse troepen in Duitsland

Tussen 1963 en 1993 wisselden hectische en rustige tijden elkaar af. Deze Griffioen Special probeert je een indruk te geven van de stationering van 41 Lichte brigade en het Commando Nederlandse Troepen in Seedorf, Hohne en Langemannshof. De jubileumuitgave (64 pagina’s) die in 1993 verscheen staat volledig op deze website en is hier te vinden!


Kazerneruil: van legerplaats Budel naar ‘Kamp Boedel’

In januari 1963 kwam tussen de Nederlandse en Duitse overheden een akkoord tot stand waarin beide landen een kazernecomplex aan elkaar beschikbaar stelden, de ‘Budel-Seedorf’ overeenkomst. Dit artikel uit de Legerkoerier behandelt de komst van de Bundeswehr naar het Brabantse Budel. Met veel extra informatie over deze transactie. Verder lezen


Strozak maakt plaats voor kunststof matras

“De strozak, reeds jarenlang een bijna traditionele verschijning in iedere soldatenkamer, gaat binnenkort met groot verlof. Hij heeft zijn dienst bewezen, hij moet het veld ruimen voor de schuimplastic matras, die beter voldoet aan de moderne eisen van hygiëne en comfort”, aldus de Legerkoerier in november 1965. Lees hier het complete verhaal!


Weg… Wijzer (Gids voor beroepspersoneel S/H/L)

Dit boekwerkje behandelt alle aspecten waarmee men als in Duitsland gelegerde beroepsmilitair rekening moest houden. Van rechtspositie, woonsituatie, verkeersregels, geestelijke- en geneeskundige verzorging, verzekeringen, scholing t/m ontspanningsmogelijkheden; alles staat beschreven in deze uitgebreide handleiding.
Die vind je hier


41 Pantserbrigade staat op NATO-wacht in Seedorf

Het is 26 september 1963 als de eerste Nederlandse militairen bezit nemen van (toen nog) ‘Kamp’ Seedorf. Naar aanleiding hiervan stuurt de redactie van maandblad Legerkoerier enkele weken later een journalist de grens over voor het schrijven van een ‘sfeerimpressie’. Die lees je hier Historisch materiaal dat gepubliceerd werd in november 1963.


41 Lichte brigade… een baan met een toekomst

Mede omdat de dienstplicht in 1997 werd opgeschort, was het zaak om het Nederlandse beroepsleger zo snel mogelijk op sterkte te brengen. Tot op de dag van vandaag wordt door Defensie intensief campagne gevoerd om ondernemende jongeren (M/V) te rekruteren, zowel militair als civiel. Deze brochure laat zien hoe zoiets in 1997 werd aangepakt.


Weihnachten in Seedorf: 1963 en 1964

De Legerkoerier bracht in respectievelijk januari 1964 en januari 1965 verslag uit van de allereerste kerstvieringen op Kamp Seedorf. Hoe onze super-Ouwe Natostompen de feestdagen destijds hebben doorgebracht lees je hier! Op deze pagina vind je de originele verhalen over de kerstbeleving van de enige échte Seedorf-pioniers uit de beginjaren 1963 en 1964.


tl12-bisNederlandse troepen in Seedorf en Duitse troepen in Budel

Uit het blad Post-Actief (2007) een artikel over het verblijf van Nederlandse troepen in Duitsland (Seedorf in het bijzonder) en de reden waarom dit destijds noodzakelijk was. Hoewel dat laatste voor niemand een verrassing zal zijn, is deze terugblik een leuke beschouwing op onze 43 jaar aanwezigheid in de Bondsrepubliek. Aanbevolen! Lees het hier


“Jan… rook toch niet zo veel”

Begin jaren ’50 werd er al verband gelegd tussen het stijgend aantal gevallen van longkanker in relatie tot rokers. Toen gebaseerd op vermoedens, maar nog niet wetenschappelijk bewezen. De Legerkoerier uit augustus 1963 wees nog eens indringend op de mogelijke gevaren van onze rookgewoonte, zoals te lezen in dit artikel. Wij illustreren het verhaal met op militairen gerichte tabaksadvertenties.


Soldatenhumor (Cartoons Legerkoerier)

De Legerkoerier publiceerde maandelijks diverse pagina’s met getekende soldatenhumor. De collectie van tientallen cartoons die in deze website is opgenomen dateert uit de periode 1963 – 1965 en moet in een enkel geval in het licht van die tijd worden bekeken, want wat tóen grappig was kan nu misschien wat oubollig overkomen. Afijn, oordeel zelf maar


41 Pantserbrigade kwart eeuw in Bondsrepubliek

Naar aanleiding van 25 jaar Nederlandse Troepen in Seedorf verscheen een interessant artikel in de Legerkoerier (1988) onder de kop: ‘Sentimental journey naar Seedorf’. Een uitgebreide legerplaatshistorie en aandacht voor de leef- en woonomstandigheden van het beroepskader en hun gezinnen tussen 1963 en 1988. Lees het artikel hier


‘Militaire’ route naar Zeven… (Legerkoerier)

Wat dit verhaal zo bijzonder maakt is dat het een van de eerste officiële publicaties betreft over de kazerne, zelfs nog voordat deze door Nederlandse militairen werd bemand. De weg wordt hier als het ware geplaveid voor de grote stroom Nederlanders die vanaf september van dat jaar hun intrek nemen op legerplaats Seedorf. Verder lezen


tl07bis20 Jaar werken aan vrede en veiligheid (Legerkoerier)

Laat het maar aan de Nederlandse militair over om elke gelegenheid aan te grijpen een feestje te bouwen. Zo ook naar aanleiding van 20 jaar Nederlandse Troepen in Seedorf. In mei 1983 publiceerde De Legerkoerier een historische terugblik op die 20 jaar en een voorbeschouwing op de feestelijkheden tijdens de Deutsch-Niederländische Woche. Lees hier verder


Veldpostdetachement Seedorf, Hohne en Langemannshof

Een onderwerp dat extra aandacht verdient, en dat gebeurt in dit tweede Veldpost artikel door middel van publicatie van een instructieblad dat bestaat uit zes gestencilde A4-tjes. Geschreven door een dienstplichtig soldaat om nieuwe rekruten te informeren over het boeiende wereldje van dit onderdeel. Deze handleiding kun je hier bekijken.


Naar Duitsland

Gidsen om de Nederlandse militair wegwijs te maken op de legerplaatsen Seedorf, Hohne en Langemannshof moesten natuurlijk regelmatig worden herzien; een editie uit bijvoorbeeld de jaren ’60 had immers maar een beperkte houdbaarheid. Dit fraaie in full-color uitgevoerde boekje dateert uit maart 1989. Je kunt het hier nog eens doorbladeren…


De Veldpost (artikel uit de Griffioen)

Waar je als militair rotsvast op kon vertrouwen was de correcte bezorging van post die van het thuisfront afkomstig was, maar ook je eigen brieven vonden vanaf de kazerne feilloos hun weg naar de geadresseerden. Meer dan genoeg reden voor weekblad Griffioen om eens een dagje mee te lopen met de mannen van de ‘legerpost’. Lees hier het artikel


tl02bisTussen Lobith en het IJzeren Gordijn

De gids “Tussen Lobith en IJzeren Gordijn” dat het personeel van de Land- en Luchtmacht moet voorbereiden op hun dienst in de Duitse Bondsrepubliek. Een uitgave van het Ministerie van Defensie. Heel bijzonder is, dat in dit boekje de legerplaats Seedorf wordt geïntroduceerd als toekomstige basis voor Nederlandse militairen. Verder lezen


Standplaats Duitsland

Het leven als Nederlandse militair in Duitsland verschilde op een aantal punten enorm van de situatie in eigen land. Het had zowel positieve als negatieve aspecten.
Om de soldaat daar enigszins op voor te bereiden was de handleiding ‘Standplaats Duitsland’ beschikbaar. Een uitgave van het Ministerie van Defensie uit 1974. Verder lezen


naar top↑