“Even Stoof bellen…”

Geen dag op de legerplaats Seedorf of ergens sneuvelt een ruit, raakt een toilet verstopt, slaat een zekering door, ontstaat er een lekkage of gaat er iets kapot. Soms komt dat door moedwillige acties van bewoners, maar meestal is wat anders de oorzaak. Zeker is dat het euvel zo snel mogelijk moet worden verholpen. ‘Stoof’ bellen dus. Stoof, officieel StoV, de afkorting voor StandortVerwaltung, is op de legerplaats onze Duitse huisbaas en klusjesman. En dat niet alleen, de StoV is onmisbaar voor de verzorging van de Nederlandse troepen hier in Seedorf.

De StandortVerwaltung is een Duitse instantie en behoort tot het administratieve apparaat van de Duitse Bundeswehr. De StoV is belast met taken op het gebied van administratie, verzorging en kazernering van de Duitse strijdkrachten. In de Budel-Seedorf overeenkomst werd de StoV bovendien belast met alle aangelegenheden rond de legering van de Nederlandse eenheden op de legerplaatsen Seedorf, Bergen/Hohne en Langemannshof.
Hohne en Langemannshof gingen al eerder dicht, maar vanaf 1 juli 2003 is ook de StoV verdwenen van de legerplaats Seedorf. Dat wil zeggen, de bureaus en de mensen die daaraan werken. Voor de 200 StoV-medewerkers blijft een buitenpost op de kazerne bestaan.

De directeur van de StoV Rotenburg en voorheen de StoV Seedorf, Wolfgang Warncke, benadrukt dat met het vertrek van de StoV van de legerplaats Seedorf er niets verandert in het dagelijks leven. “De tuinmannen blijven de tuin doen, de schoonmakers maken schoon en de koks blijven koken. De Nederlanders zullen geen nadeel ondervinden van het vertrek van het kantoor,” aldus Warncke in zijn nieuwe bureau op de Lentkaserne in Rotenburg. Hij legt uit dat het vertrek van de StoV van de legerplaats alles te maken heeft met efficiency-maatregelen. “Op dit moment is alleen de legerplaats Seedorf er nog maar, alle andere kazernes in de buurt zijn dicht. Het loont zich niet meer om open te blijven.” Per jaar gaat er zo’n € 6,5 miljoen om in de werkzaamheden op de kazerne. Warncke vertelt dat ‘zijn’ medewerkers de kazerne kennen als hun broekzak. “Soms komen ze iets tegen wat ze niet kennen, dan zien ze het pas als er iets aan kapot is.”

De StandortVerwaltung begon op 16 februari 1959 op de legerplaats Seedorf, met vijf administratieve krachten en vijf arbeiders. Drie weken later kwamen de eerste soldaten van het Duitse Panzerbataljon 74. Op 2 september 1963 ging de kazerne over in de handen van de Nederlandse 41 Pantserbrigade. In Seedorf en Hohne waren toen circa 3.000 soldaten gelegerd. Tot 18 september van dat jaar kwamen er nog zo’n 2.500 soldaten bij. In een boekje ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de StoV Seedorf uit 1969 wordt met enige trots vermeld dat er ongeveer 1.100 personeelsleden in dienst zijn.

Sinds de Nederlanders de kazerne bevolkten, groeide het aantal personeelsleden met zo’n 25 procent. Nadat de Nederlanders in de jaren zestig de legerplaats Seedorf hebben overgenomen, zijn er voortdurend gebouwen bijgebouwd. Een van de hoofdtaken van de StoV is het onderhoud van de legeringsgebouwen. Net als vroeger wordt nog steeds regelmatig iets moedwillig vernield in de legeringsgebouwen. In de jaren tachtig werden op de legerplaats Seedorf gemiddeld tien keer zoveel ruiten ingegooid als op andere kazernes. Voor het dagelijks onderhoud en het verrichten van reparaties heeft de StoV een eigen bedrijfstechnische groep. Voor grotere klussen heeft de StoV een aantal lokale en regionale aannemers onder contract staan.

De StoV treedt verder op als werkgever voor het burgerpersoneel dat bij en voor de Nederlanders werkt. Hierbij gaat het onder meer om personeelsleden bij de DAS, de telefooncentrale en het personeel in de keukens. Het belangrijkste van de jaren met de Nederlanders is, volgens directeur Warncke van de StoV, het verdrag wat begin oktober 1997 is afgesloten met de Nederlandse strijdkrachten. Volgens dit verdrag heeft de StoV de opdracht te zorgen voor de Nederlandse strijdkrachten, tegen marktconforme prijzen. “En daarmee werden de arbeidsplaatsen hier zeker gesteld”, aldus Warncke.

Vandaag de dag is de StandortVerwaltung nog steeds verantwoordelijk voor de ondersteunende taken van de Bundeswehr op onze vertrouwde kazerne (thans het domein van Fallschirmjägerregiment 31); zij het (sinds 2006) onder een nieuwe naam: Bundeswehr-Dienstleistungszentrum.

Uit: ’40 Jaar Nederlandse troepen in Seedorf’.

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑