Blomberg, september 1971. Grond bouwrijp maken voor Nederlandse school