Groot onderhoud

…dit werd kennelijk zó goed uitgevoerd dat het 2 dagen buitengewoon verlof opleverde. Op de foto: Ben ten Broeke en Jan Oosting.