Compagniesgebouw

Het 41 GN Bat. B. Cie was hier gehuisvest. Rechts het bijgebouw: het instructielokaal