Het etagebed

Ed Klaver en Bert Hendrickx “3-hoog”, Gerrit Rens (rechts) op de begane grond