avu012

Berging met reservemotor Leopard tijdens Big Ferro