Uitgave najaar 1970

Deze hadden we nog niet… Een handleiding voor het beroepspersoneel van de legerplaatsen Seedorf en Hohne uit 1970, als aanvulling op de gids ‘Standplaats Duitsland’ die omstreeks dezelfde tijd moet zijn verschenen. Daarbij dient vermeld dat het laatstgenoemde boekje (nog) niet in de Legerkiosk is opgenomen; onze vroegste editie dateert uit 1974.

LK5002
De Nederlandse woonwijk in Zeven, die ook wel bekend stond als ‘kanariebuurt’ vanwege de kleur van de huizen.

‘Standplaats Duitsland’ was de oorspronkelijke titel van een serie voorlichtingsboekjes die werd uitgegeven om de daarvoor in aanmerking komende dienstplichtigen voor te bereiden op hun parate tijd in Duitsland. De (per editie bijgewerkte) informatie was weliswaar zeer uitgebreid, maar voorzag niet in gegevens die essentieel kunnen zijn voor beroepsmilitairen die in Duitsland woonachtig waren.

Om dit gat te dichten werd er voor deze doelgroep een gestencilde bijlage aan het boekje toegevoegd. Inhoudelijk gaat het hierbij over zaken zoals huisvesting, rechtspositie, financiële zaken, verzekeringen en diverse andere faciliteiten.
Verplaatsing en verhuizing naar de Bondsrepubliek Duitsland bracht veel veranderingen met zich mee. Een andere woon- en werkomgeving, het ver weg zijn van de familie- en vriendenkring, cultuurverschillen, een andere taal e.d. vergden de nodige aanpassing van de militair en eventueel zijn gezin.

Het originele boekje heeft de tand des tijds redelijk doorstaan, ofschoon niet alle pagina’s kwalitatief even hoogwaardig zijn. Omwille van het leescomfort is besloten deze Handleiding uit 1970 volledig te reconstrueren en opnieuw vorm te geven. Als extra zijn een aantal originele afbeeldingen (formulieren, rantsoenkaarten, benzinebonnen e.d.) aan deze gids toegevoegd.

LK5003

Bekijk het hier…

symbool-PDFKlik op dit symbool voor het openen van deze uitgave. Dit document is beschikbaar als PDF om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

Dit vind je misschien ook wel interessant:

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑