Het complete verhaal van een populair brigadeblad

In 1963 komen de eerste Nederlandse eenheden op de Legerplaats Seedorf. In de jaren die volgen proberen vrijwilligers het brigadeblad ‘de Griffioen’ op te zetten, maar enkele pogingen hiertoe mislukken. Vijf jaar nadat de eerste troepen zich hier hebben gevestigd, verschijnt dan toch de eerste echte Griffioen. Dat is op 12 november 1968.

Huisvesting redactie Griffioen.

Het weekblad voor de Nederlandse militairen en gezinnen in Seedorf en Hohne wordt verspreid in een oplage van 1500 exemplaren en gemaakt door vier redacteuren. Meteen in dat eerste jaar schommelt dat aantal trouwens, wat alles te maken had met het dienstplichtig leger van toen. De uitgever is de commandant Nederlandse Troepen Seedorf/Hohne.

Daarnaast is er een redactie adviescommissie die de verantwoording draagt. In deze commissie hebben mensen zitting die langere tijd in Duitsland blijven. De adviescommissie werkt als een bestuur, met periodiek aftreden. Wat het dienstplichtige leger – dat dus alleen uit mannen bestond – ook met zich meebracht, is een andere benadering van vrouwen in de Griffioen. Het was de normaalste zaak van de wereld dat op de voorkant een foto van een aantrekkelijke vrouw werd afgebeeld en stonden er advertenties in het blad van nachtclubs en stripteasebars. Iets wat later ondenkbaar was…

Met vallen en opstaan

Financieel heeft de Griffioen het in die tijd niet makkelijk. De eerste tijd subsidieert Welzijnszorg de Griffioen, maar later moet het blad op eigen benen gaan staan en ontvangt het, indien nodig, slechts een jaarlijkse subsidie die gelijk is aan wat aan andere verenigingen wordt verstrekt. De Griffioen is dan ook zeer afhankelijk van adverteerders en menigmaal hangt het voortbestaan aan een zijden draadje. Dankzij het doorzettingsvermogen van de toenmalige redacteuren blijft het blad bestaan. Dat zij regelmatig en lang moeten overwerken, nemen zij voor lief. Zo ook dat zij zelf potentiële adverteerders moeten benaderen (later wordt de acquisitie door de Zevener Zeitung overgenomen). Logisch is het dan ook dat de Griffioentjes (kleine advertenties) toen één Duitse Mark per bericht kostte en in de jaren tachtig zelfs tien Duitse Mark!

aaadummy1

Van gestencild blaadje tot volwaardige krant

In het allereerste nummer vertelt de redactie dat het om de inhoud gaat en niet om de lay-out. Begrijpelijk, want op dat moment is er nog niet zoveel mogelijk. De eerste Griffioen is namelijk in stencilvorm. Toch komen er al snel meer mogelijkheden. Begin 1969 is de redactie in staat om foto’s, tekeningen, kortom vrijwel alles te stencilen. Lange tijd blijft de Griffioen er ongeveer hetzelfde uitzien. Wel wordt er af en toe een ander lettertype en papier gekozen. Vrijwilligers nieten het blad aan elkaar. Eind jaren tachtig ziet de Griffioen er opeens heel anders uit. Het formaat is groter, de foto op de voorkant heeft plaatsgemaakt voor tekst. Kortom, de Griffioen is meer een krant geworden. In het redactioneel wordt verder vermeld dat het blad vooralsnog geen verslagen opneemt over voorvallen bij de onderdelen, omdat de redactie meent dat een dergelijk verslag slechts een kleine kring belangstellenden heeft. Bovendien voorzien de bladen van de onderdelen in deze behoefte en wil de Griffioen hen niet beconcurreren. In 1992 wordt de Lichte Brigade opgericht waardoor het brigade-embleem opnieuw wordt vormgegeven. Hiermee krijgt ook het blad een complete restyling.

De Griffioen voortaan in ‘legeruniform’

afb-grifvantoen2In 1998 ondergaat de Griffioen wederom een gedaantewisseling. Op dat moment is de oplage zo’n 3600 exemplaren. Ditmaal hebben de veranderingen alles te maken met het invoeren van een eigen huisstijl van de Koninklijke Landmacht in 1996.

Eind 2001 wordt wederom een nieuwe huisstijl ingevoerd. Alle bladen passen hun uiterlijk aan en ook de Griffioen moet eraan geloven. Begin 2003 is het zover. Het blad wordt iets vergroot naar A3-formaat, komt tweewekelijks uit, maar de meest opmerkelijke verandering is dat het blad vanaf dan in full-color is. Voor de redactie is een grote wens uitgekomen. De foto’s konden namelijk voorheen alleen in groen worden afgedrukt, waardoor er een enorm kwaliteitsverlies optrad. En dat is nu (2003) verleden tijd. In dat jaar bedraagt de oplage 2500 stuks.

Publicatie met vriendelijke toestemming van Defensie. Uit ’40 Jaar Nederlandse Troepen in Seedorf

Verwante artikelen:

Griffioen, de koerier van de legerplaats
Het ‘wapen’ van Seedorf, Hohne en Langemannshof
Compagnieskrant “De Komma” (41 GN Bat. B. Cie 1970-1972)
Gedicht: De teloorgang en opstanding van ons ‘familiewapen’

Terug naar hoofdstuk Seedorf-gerelateerde informatie

klik hier

naar top↑