Waar heen, waarvoor?

Het is moeilijk in te schatten hoeveel informatiegidsen er gedurende de 43-jarige geschiedenis van Nederlandse troepen in de BRD zijn verschenen. Het zullen er misschien enkele tientallen zijn geweest, want van tijd tot tijd dienden de boekjes te worden bijgewerkt om de actualiteitswaarde op peil te houden.

En dan was er ook nog een verschil in relevantie. Want een dienstplichtig militair had weliswaar behoefte aan voorlichting, maar hoefde zich bijvoorbeeld geen zorgen te maken over zaken zoals o.a. huisvesting, bevolkingsregistratie, verzekeringen en onderwijsvoorzieningen in het gastland, iets waar het beroepspersoneel wél mee te maken had…

Daarom kwam deze groep in aanmerking voor een speciale bijlage, als aanvulling op de bekende ‘Standplaats’ publicaties. Hierin werden de voor hen van belang zijnde onderwerpen behandeld, en enkele van deze supplementen kun je terugvinden in onze Legerkiosk.

In 1978 verscheen er een speciale uitgave van maar liefst 92 pagina’s; niet langer als het verlengde op de informatieboekjes voor dienstplichtigen, maar nu als complete handleiding voor defensiemedewerkers die zich in Duitsland hadden gevestigd. Aan de vormgeving is duidelijk te zien dat de Griffioen-redactie nauw bij dit project betrokken is geweest, dat destijds werd geregisseerd door de Sectie Voorlichting 41 Pabrig. En nu, na al die jaren, opnieuw beschikbaar. Interessant en leerzaam voor iedereen met een Seedorf, Hohne of Langemannshof achtergrond, in welke hoedanigheid dan ook!

Bekijk het hier…

symbool-PDFKlik op dit symbool voor het openen van deze uitgave. Dit document is beschikbaar als PDF om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

Dit vind je misschien ook interessant:

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑