De Seedorf collectie

Niet iedereen is bekend met het begrip ‘gelegenheidsenvelop’, maar ongetwijfeld zul je er op de kazerne (vooral in de jaren ’70 en ’80) wel eens van gehoord hebben. Voor alle duidelijkheid, een gelegenheidsenvelop is iets anders dan een eerstedag-envelop. Bij de laatste handelt het om een envelop met afstempeling van de eerste dag waarop de daarop geplakte postzegel geldig is.

afb-gelegenheids01De gelegenheidsenvelop dient een ander doel. Deze is aan de linkerkant voorzien van een opdruk (meestal een fraaie illustratie) waaruit de aanleiding blijkt waarom hij wordt uitgegeven.
Het gaat hier dus om de envelop in combinatie met het poststempel, hoofdzakelijk om een bepaalde gebeurtenis te markeren. Daarnaast komen de extra opbrengsten vaak ten goede aan liefdadige instellingen of worden deze aangewend om, zoals o.a. bij de schietvereniging, extra faciliteiten te bekostigen.

De envelop dient voldoende gefrankeerd te zijn met geldige Nederlandse postzegels, en voorzien van een ‘Veldpost’ dagtekeningstempel.

Gerard Gaarthuis

Uit aanvullende informatie blijkt tevens dat er in de jaren tachtig een soort wildgroei aan gelegenheidsenveloppen aan het ontstaan was, waardoor er beperkende maatregelen werden opgelegd om de uitgiften wat te kanaliseren. Dat neemt echter niet weg, dat de gelegenheidsenvelop een gewild verzamelobject is geworden onder filatelisten uit binnen- en buitenland.

Geniet van deze unieke collectie, op chronologische volgorde weergegeven. Met dank aan Gerard Gaarthuis, destijds commandant van het Veldpostdetachement Seedorf, Hohne, Langemannshof.

Klik op de envelop voor een grotere weergave.
Deze wordt, net als de diverse bijlagen in dit artikel, in een apart venster getoond.

1969

Ballonvaart vanaf de Legerplaats Seedorf op 20 september 1969.

Dit poststuk is aangetekend gemaakt, dit terwijl aantekenen niet was toegestaan!

1972

Uitgegeven ter herinnering aan de 2e ballonvaart vanaf de legerplaats Seedorf op Koninginnedag, gevierd op 1 mei 1972.

1973

Uitgegeven i.v.m. 10 jaar Nederlands Garnizoen in Seedorf op 4 en 5 september 1973.

1975

Uitgegeven op de Open Dag (Tag der Offenen Tür) in Seedorf, op 22 maart 1975.

1978

Uitgegeven op de Open Dag in Seedorf op 19 augustus 1978.

Op deze envelop staat een afdruk van het gemeentestempel van Seedorf.

1979

Uitgegeven op Koninginnedag 1979. Op die dag werd Koningin Juliana 70 jaar.

BIJLAGE: Krantenbericht

1979

Uitgegeven in verband met het 15 jarig bestaan van de Humanistische Geestelijke verzorging in de krijgsmacht 1964 – 1979, 15 september 1979.

BIJLAGE: Mededeling over uitgifte

1980

Uitgegeven ter gelegenheid van ‘Nederland 35 jaar vrij’, op 5 mei 1980.

1980

Uitgegeven i.v.m. de ouderdag van de 41 Geneeskundige compagnie in Seedorf op 17 mei 1980. Oplage 500 stuks.

1981

Uitgegeven i.v.m. het 15 jarig bestaan van de 41 Afdeling Veldartillerie in Seedorf op 18 april 1981.

BIJLAGE: Bijsluiter

1981

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Nederlandse Schietvereniging Prins Willem Alexander in Seedorf.

BIJLAGEN:

1981

Uitgegeven t.b.v. de ouderdag van de 41 Geneeskundige compagnie op 13 juni 1981.

BIJLAGE: Krantenbericht

1981

Uitgegeven t.b.v. het 20 jarig bestaan van 103 CV in Zeven (Seedorf) op 20 juni 1981.

BIJLAGEN:

1981

Gelegenheidsenvelop t.b.v. het PTT project op de Oranje Nassauschool in Zeven op 29 oktober 1981.

1981

Uitgegeven t.g.v. het ouderweekend bij het Kazernecommando van de legerplaats Seedorf op 28 november 1981.

BIJLAGE: Bijsluiter

1982

Gelegenheidsenvelop ten bate van Aktion Sorgenkind door de korporaals van de 41 Afdeling Veldartillerie in Seedorf op 5 mei 1982.

1982

Uitgegeven naar aanleiding van de 15e Avond-vierdaagse in Zeven van 24 t/m 27 mei 1982.

BIJLAGEN:

1982

Uitgegeven t.b.v. het ouderweekend op 28 en 29 mei 1982 in Seedorf.

BIJLAGE: Bijsluiter

1982

Uitgegeven t.b.v. het ouderweekend van de 41 Bevocie in Seedorf op 28 en 29 mei 1982.

BIJLAGE: Bijsluiter

1983

Uitgegeven t.b.v. de Open Dag van de legerplaats Seedorf op 4 juni 1983.

BIJLAGEN:

1983

Uitgegeven naar aanleiding van 20 Jaar Nederlandse Troepen in Seedorf op 5 juni 1983.

BIJLAGEN:

1984

Gelegenheidsenvelop Project Spoorwegen bij de Oranje Nassau School in Zeven op 17 mei 1984.

1987

Ouderweekend van het Veldpostkantoor in Seedorf op 13 juni 1987 samen met de Stafstafbatterij van de 41 Afdeling Veldartillerie.

BIJLAGE: Bijsluiter

1988

Uitgegeven t.b.v. het ouderweekend van het Veldpostkantoor in Seedorf en de Stafstafbatterij 41 Afdeling Veldartillerie in Seedorf in 1988.

Deze envelop is niet voorzien van een dagtekeningstempel VELDPOST, omdat voor deze uitgave geen toestemming was verleend door het Hoofd van de Veldpostdienst in Seedorf. De postzegel is ongeldig gemaakt d.m.v het ‘neutraal’ stempel van PTT POST.

1988

Uitgegeven t.b.v. het 25 jarig bestaan van de Nederlandse Troepen in Seedorf en de viering van de Duits-Nederlandse week van 20 t/m 28 augustus 1988.

BIJLAGE: Bijsluiter

1988

Gelegenheidsenvelop voorzien van het Sonderstempel van de Bundes Post ‘Deutsch- Niederländische Woche, 20-28 augustus 1988.

BIJLAGE: Rubber stempelafdruk

2006

Uitgegeven ter herinnering aan de Reünie Seedorf 1963-2006 op 22 april 2006.

BIJLAGE: Speciale herinneringszegel

De Veldpost tijdens de reünie Seedorf op 22 april 2006

Een tijdelijk Veldpostkantoor was ingericht voor het afstempelen van kaarten en enveloppen t.b.v. de veldpostfilatelisten.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Dit vind je misschien ook interessant:

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

Terug naar hoofdstuk Seedorf-gerelateerde informatie

klik hier

naar top↑