41 Genie Bataljon B. Compagnie 1970

afb-reunie05
Fietstocht tijdens de reünie van 2009.

Na afronding van de eerste succesvolle reünie in 2009 riep een groot deel van de 27 aanwezigen al: “dat smaakt naar meer”, en het is dan ook niet verwonderlijk dat een vervolg hierop onvermijdelijk was. Al moest hierop nog ruim zes jaar gewacht worden, ondanks de eerste signalen in 2012 dat het weer hoog tijd werd voor een samentreffen. Maar wie voelt zich geroepen om zoiets te organiseren? Drie jaar geleden waren hiervoor nog geen vrijwilligers te vinden…

Die waren er gelukkig wel in 2015. In de maand mei werden de eerste plannen gesmeed, waarbij van meet af aan al vaststond dat de locatie in Tilburg gevonden moest worden. Dat was niet zonder reden, maar daar zal ik nu niet over uitweiden. Uit het royale aanbod aan plaatselijke horecagelegenheden werd gekozen voor Auberge du Bonheur. Niet de goedkoopste in deze branche, maar wel een van de betere. Bovendien is dit restaurant/zalencentrum gekoppeld aan een hotel op loopafstand, dus handig voor gasten die blijven overnachten.

afb-reunie06

De voorbereidingen

Het organisatieteam bestond aanvankelijk uit 2, later 3 en uiteindelijk 4 personen. Hierdoor werden de taken beter verdeeld en kon er bij eventuele dilemma’s worden uitgegaan van het principe: meeste stemmen gelden!
Na heel wat correspondentie over en weer, kwamen de teamleden op 11 augustus bij elkaar om een bezoek te brengen aan de reünielocatie. De zaal en hotelkamers werden uitvoerig gecheckt en de arrangementsmogelijkheden besproken. Op basis van de prijsopgave konden de kosten voor deelname worden berekend, en volgde al snel daarna een uitnodiging aan onze achterban.

Ondanks het feit dat het adressenbestand in de loop der jaren is gegroeid, zou het team al tevreden zijn geweest met een gelijk aantal kandidaten dat in 2009 aanwezig was. Maar het werden er iets meer, want ver boven verwachting kon het deelnemersaantal worden afgetikt op 37 personen; 33 dienstmaten waarvan 4 zich lieten vergezellen door hun echtgenote.

De reünie

Op vrijdag 30 oktober arriveerden de eerste gasten rond het middaguur, en nauwelijks een half uur later was praktisch iedereen aanwezig. Er was vooraf wel rekening gehouden met vertragingen omdat in de omgeving wegwerkzaamheden werden uitgevoerd, maar ondanks dit ongemak bleek de locatie voor iedereen toch goed bereikbaar.

afb-reunie07

Direct bij binnenkomst kregen de deelnemers een naambadge opgespeld en volgde inschrijving voor de excursie naar het Geniemuseum. Men was niet verplicht hieraan deel te nemen, maar het was al meteen duidelijk dat de interesse erg groot was.

Toespraak

Omstreeks 12.45 uur, nadat iedereen van een drankje was voorzien, nam Aad van der Wansem de microfoon ter hand voor een welkomsttoespraak. Hij begroette de aanwezigen en dankte hen voor hun aanwezigheid. Ook Frans van Wezel werd niet vergeten. Die had er voor gekozen zijn verjaardag samen met ons te vieren, en dat werd beloond met een “Lang zal ‘ie leven”. Onderdeel van de speech was een dankwoord gericht aan de webmaster van Seedorf40, daarna volgden er nog wat huishoudelijke mededelingen en werd afgesloten met één minuut stilte voor alle oud-compagnieleden die in de loop der jaren zijn overleden…

afb-reunie01

De lunch was ondertussen al klaargezet, en terwijl het gezelschap zich in kleine groepjes verspreidde werd gelijk de honger gestild. Voor sommigen was het 45 jaar geleden sinds de laatste ontmoeting, en viel er in de categorie ‘sterke dienstverhalen’ nog heel wat schade in te halen. De sfeer zat er meteen al goed in!

Geniemuseum

Tegen 14.00 uur werd iedereen verzocht om aan te treden op het gazon zodat er een groepsfoto kon worden gemaakt. Het werden er uiteindelijk twee, want de vrouwen konden niet worden overgehaald om zich bij de mannen te voegen: “dat is jullie ding, daar horen wij niet bij”, zodat er van het dameskwartet een aparte foto werd gemaakt.

Daarna werd het hoog tijd om af te reizen naar Vught voor een bezoek aan het Geniemuseum. Het transport was al geregeld. Vooraf kon men zich namelijk opgeven om tegen een onkostenvergoeding passagiers te vervoeren.

Het Geniemuseum is ondergebracht in de Van Brederode kazerne, wat voor de meesten van ons geen onbekend terrein is. In dit complex vond de compagnie in 1970 een slaapplaats tijdens de vier weken durende cursus aan de Bruggenschool. Nóg bekender is natuurlijk de Lunettenkazerne (schuin tegenover de Van Brederode), waar we onze basisopleiding als Genist hebben gevolgd.

afb-reunie08

Gebleken is dat de keuze voor dit museum als dagactiviteit de juiste was. De bezoekers reageerden over het algemeen erg enthousiast op de diverse exposities die zowel binnen als op het buitenterrein stonden opgesteld. Constructies in miniatuur (op schaal), maar ook op ware grootte. Bruggen, voer- en vaartuigen, bunkers en pontons, het was er allemaal te vinden. De geschiedenis van het Regiment Genietroepen in al haar facetten werd hier bewonderd, soms vermengd met een vleugje heimwee naar de jaren die ver achter ons liggen.

Zitjes en statafels

Geheel volgens planning arriveerde het gezelschap rond 16.30 uur weer op de reünielocatie, en niet lang daarna kwamen de eerste fotoalbums op tafel. Onder het genot van een drankje en een hapje ging het ophalen van herinneringen onverminderd voort.

Opmerkelijk was dat de groepen ook steeds wisselden van samenstelling, precies zoals de organisatie het in opzet voor ogen heeft gehad. Dit kwam al ter sprake tijdens het intakegesprek met Auberge du Bonheur; liever géén aaneengeschoven tafels waar iedereen een vaste plaats inneemt, maar diverse zitjes en statafels waardoor de mensen in beweging komen. Daarom is ook gekozen voor een ‘walking dinner’, dat perfect aansluit op dit soort situaties. Je wordt niet naar een tafel verwezen maar het voedsel wordt ter plekke bezorgd, ook al ben je aan de wandel…

afb-reunie09

Op het grote videoscherm werd ondertussen een diaserie geprojecteerd van zo’n 180 foto’s uit onze diensttijd, samengesteld uit de collectie van Seedorf40 die tot stand is gekomen dankzij een aantal compagniegenoten. Er was veel belangstelling voor, en dat geeft al aan hoe belangrijk het is om de verzameling aan ‘Seedorf momenten’ zoveel mogelijk te laten groeien. Want er zijn nog heel wat plaatjes in privébezit, opgesloten in stoffige en vergeelde albums, die via deze website met anderen gedeeld kunnen worden…

De muzikale omlijsting van deze dag bestond – hoe kan het ook anders – uit hits en bekende LP tracks uit de periode november 1969 t/m maart 1971. Er waren ruim 200 titels geselecteerd, die niet allemaal gespeeld zijn. Daarvoor was de tijd helaas te kort…

Na het diner werd de koffie geserveerd, ter afsluiting van de reünie. Dat was rond 21.30 uur. Bewust niet al te laat, want het was ons bekend dat veel bezoekers nog een lange thuisreis voor de boeg hadden. Maar de groep die een hotelovernachting had geboekt kreeg volop gelegenheid het feestje nog even voort te zetten tot in de kleine uurtjes, en nam zaterdagochtend na het ontbijt afscheid van elkaar. En, geloof het of niet, de vraag is al gesteld wanneer de volgende reünie gaat plaatsvinden…

De eindconclusie

Terugkijkend kan ik alleen maar vaststellen dat deze dag aan alle verwachtingen heeft voldaan. De condities waren gunstig, zoals opkomst, sfeer, weersomstandigheden, accommodatie, dagactiviteit en het weerzien met vele maatjes uit mijn diensttijd.
Veel dank aan de collega’s van het organisatieteam: Arno Rayer, Paul Luiten en Aad van der Wansem. Mede namens hen ook dank en waardering voor staf en personeel van Auberge du Bonheur en de vrijwilligers van het Geniemuseum. Mijn zwager Ed Voorhaar als onbezoldigd fotograaf en cameraman mag ik hierbij natuurlijk ook niet vergeten, maar ik wil vooral alle deelnemers aan de reünie bedanken voor hun aanwezigheid.

Quote van onze compagniescommandant ‘kapitein’ De Wit: “Ik heb binnen mijn legercarrière wel het een en ander meegemaakt, maar de saamhorigheid binnen deze ploeg na 45 jaar is uniek!”. Klopt helemaal, want in dat opzicht is er in al die tijd niet veel veranderd…

Bert Hendrickx

De fotoalbums…

Het album van Aad van der Wansem (59 foto’s)
Het album van de ‘buitenstaander’ Ed Voorhaar (35 foto’s)
Het album van Alice Huisman (8 foto’s)
Het album van Paul Luiten (50 foto’s)
Het album van Klaas Huisman (45 foto’s)

De videobeelden

Terug naar de Reünie startpagina

klik hier

naar top↑