Een eerbetoon aan de dienstplicht

Een collage van gedachten,
waar menigeen niet op zit te wachten.
Edoch, ook de dienstplicht had zo zijn voordelen,
die ik graag met jullie zou willen delen.

Dienstplicht gaf het leger een gezicht;
allerlei meningen, als daar waren als tegenwicht.
Discussies met je meerderen;
dat kwam regelmatig voor in die gelederen.

Dienstplicht kweekte burgerzin;
voor het leger zeker een gewin.
Dienstplicht als waakhond tegen bureaucratie;
goed voor het gehalte aan democratie.

Geen tunnelvisie bij de legerleiding;
de dienstplicht zorgde voor bevrijding.
De dienst kwam de sfeer ten goede;
hoe het daarna zou worden, kon men toen nog niet bevroeden:
de sfeer ten spijt, de zakelijkheid een feit.

Dienstplicht voorkomt het grijpen naar de macht;
Machiavelli had dat al honderden jaren geleden bedacht.
Verschraling van het militaire jargon
begon met het einde van de dienstplicht, pardon!

Dienstplicht zorgde voor integratie van allerlei rangen en standen
en legde de tegenstellingen min of meer aan banden.
Dienstplicht bevorderde discipline en saamhorigheid;
allah, soms gepaard met enige balorigheid.

De dienst had ‘n versterkende invloed op de persoon;
bij het verlaten te ontvangen in natura, als loon.
Goed voor menig carrière;
voor later zeker geen barrière.

Hechte vriendschappen ontstonden;
in de loop van de tijd niet meer ontbonden.
Vrienden voor het leven,
niet louter door internet of facebook ingegeven.

afb-po09-012

De dienstplicht als waakhond tegen de verloedering
“Je maintiendrai” stond in het vaandel, géén bezoedeling!
Dat ondervonden toentertijd de Hippies op de Dam;
‘t was geen eenmansactie van burgemeester Sam(kalden):
Onze Jannen veegden schoon
en dat veroorzaakte in den lande toen veel vertoon.
‘t Oogstte in de media veel kritiek,
maar ook veel lof onder het publiek.

De “Koude Oorlog Dienstplicht”, afgekort DKO
heeft ook een bijdrage geleverd aan de Status Quo.
Een toestand van vrede en stabiliteit van meer dan 40 jaar;
dát bracht het Verplichte Dienen toch mooi voor mekaar.

De enorme troepenmacht aan beide zijden
maakte dat wij hier niet hoefden te lijden,
en de confrontatie konden vermijden.
Desondanks geen pleidooi voor herinvoering;
‘t zou alleen maar zorgen voor veel beroering.
‘t Zou ook indruisen tegen het EVRM,
een kolfje naar de hand van de “ingeslapen” VVDM.

Ook hebben wij veteranen niet om het einde van de dienstplicht gerouwd;
we waren er immers niet mee getrouwd.
Wèl spelen herinneringen eraan een rol in ons leven,
die we telkens, als wij eraan denken, beleven.

O ja, ieder voordeel heeft natuurlijk zijn nadeel…
(hebben we dat niet van Cruijff geleerd?)
maar daarmee zijn we nog niet tot hem bekeerd!
Daarom… een welverdiend eerbetoon
aan de Dienstplicht, die jarenlang was gezeten op ‘Nederlands Troon’.

Geschreven door Paul Broekman, augustus 2013

afb-poezie01

Terug naar hoofdstuk Poëzie verzameld

klik hier

naar top↑