Kerstfeest 1971

Melodie: Happy XMas (John Lennon)

Ik droom van het kerstfeest, hier heel ver vandaan,
waar ieder gelijk was, geen oorlog of traan.
Ik droom van het kerstfeest, heel dicht bij elkaar,
waar dienstplichtigen lachen, met menig gebaar.

Terug naar dit kerstfeest, kameraadschap voorwaar!
Dit mag altijd duren, in Seedorf weliswaar.

Ik droom van het kerstfeest, hier mijlen vandaan,
waar ’t ooit was begonnen, in Seedorf te verstaan!
Ik droom van het kerstfeest, steek de kaarsen vast aan,
ze mogen veel langer, in de bar blijven staan.

Er was daar ’n kerstfeest, vaatje bier bij de boom,
maar die sfeer duurde maar even, toen was alles gewoon.

Ik droom van het kerstfeest, in Seedorf beland,
waar ieder gelijk was, geen rangen of stand.
Ik droom van die kersttijd, van een innige band,
waar dienstplichtigen lachen, voordat het verzandt.

Ik droom van dit kerstfeest, eensgezindheid alom!
Dit mag altijd duren, in Seedorf kortom!

Hier in Seedorf, was ’t kerstfeest – was er vriendschap, toen ’t meest.
Hier in Seedorf, was de kersttijd – een van vrede, en gezelligheid.

Geschreven door Paul Broekman, december 2016

afb-poezie01

Terug naar hoofdstuk Poëzie verzameld

klik hier

naar top↑