Wél volgens de mening van majoor b.d. Nees van Nes

Het is volstrekt logisch dat latere generaties geschiedschrijvers over de historie van legerplaats Seedorf volledig waren aangewezen op hetgeen eerdere Griffioen redacties daarvan in kaart brachten via de pagina’s van het brigadeblad.

Hun valt dus niets te verwijten als eventuele onzorgvuldigheden in registraties uit het verleden hardnekkig bleven voortbestaan en steeds weer terugkeerden in de zogenaamde jubileum-edities van het magazine, of erger nog, een plaatsje kregen in de ultieme kroniek over de legerplaats Seedorf; het boek dat in 2003 verscheen om het enig juiste verhaal te vertellen over Nederlandse militairen, waar hun leven op dat stukje landgebied in Noord-Duitsland heeft plaatsgevonden. Voor korte maar soms ook langere tijd…

In 1968 ontstond opnieuw* het plan om deze legerplaats te voorzien van een eigen brigadekrant, tevens gericht op gezinnen van beroepsmilitairen die zich in nabijgelegen plaatsen hadden gevestigd. Het initiatief werd genomen door majoor H.P. Beets en kapitein N.A. van Nes. Een succesvolle herstart, want (de) Griffioen sloot in 2006 noodgedwongen af na een bestaan van maar liefst 38 jaar!

Majoor b.d. Nees van Nes nam contact op met Seedorf40, omdat er volgens hem bepaalde passages in het boek ’40 Jaar Nederlandse troepen in Seedorf’ pertinent onjuist zijn weergegeven. Wij besloten hem aan het woord te laten om eventuele fouten alsnog recht te zetten. Let wel, de observaties zijn persoonlijk, en wij laten het aan de lezers over hier een waardeoordeel aan te verbinden.

Onderstaand vind je een tabel waarin zijn opmerkingen zijn geplaatst, inclusief de bijlagen die hij als bewijs heeft toegevoegd. Door op het paginanummer te klikken wordt deze getoond. Ook de bijlagen zijn opklikbaar, en e.e.a. wordt steeds in een apart scherm weergegeven.

Terechte kritiek, of niet?

018 2e alinea “De oprichter van “De Griffioen”. Met wie heeft de schrijver dan gesproken, iedereen zegt dat men niet  weet hoe het blad is ontstaan?
102 Lay-out. Wie is “de redactie” welke namen schuilen daarachter?
Het stencilwerk werd met de hand gedaan, draaien aan een trommel.
118 De dodenherdenking in Bergen Belsen was voor het eerst in 1970 toen de Bgen Eisma Commandant 41 PaBrig was en bestond de Nasag nog niet (zie bijlage 1).
132 Commando overdrachten. Waarom niet compleet en met Ltgen Bartels beginnen?
143 Waarom zo weinig en geen plaatjes over de 1e Duits-Nederlandse week in 1968?
Gelukkig zijn hiervan wel filmbeelden beschikbaar op deze site.
178 “TU Zeven” De paraopleiding in Seedorf begon al in 1968 maar had nog geen naam omdat er geen vliegveld in de buurt was waar wij konden springen en bovendien de paraclub waarbij ik de para-opleiding gaf geen leden meer aannam (zie bijlage 2). Ik ben als hoofd-instructeur in mei 1968 begonnen en de eerste para’s afgeleverd op 19 juni 1968 (zie bijlage 3). Wmr J. de Graaf, die bij die eerste club zat is met mij samen verdergegaan. Toen ik naar Nederland terug moest heeft hij het overgenomen en is met sgt van Dongen doorgegaan. Toen er een vliegveldje was is ook de naam voor de paraclub ontstaan…
Ik heb in total 72 para’s opgeleid waaronder ook de latere Bgen Walboom (zie bijlage 4). Eind 1970, toen er wel een vliegveldje kwam, is door nieuwelingen deze naam bedacht.
180 Een zangkoor bestond al in 1968 met de naam: “Christelijk gemengd zangkoor Zeven”, welk koor ik had opgericht en later is overgenomen door een onderwijzeres wiens naam ik helaas vergeten ben. (zie bijlage 5).
181 Oprichting vliegvereniging moet zijn 1970 ipv 1968 (zie mijn commentaar pag. 178).
182 Autohobby-club 1973 moet zijn 1967 (zie bijlage 6).
183 De Hengelsportvereniging bestond al in 1968, oprichter Majoor H.O. Reuter is bij zijn terugkeer naar Nederland in 1969 overgegaan naar de Genie omdat telkens de kleine “sluisjes” defect waren, de Genie heeft de vereniging kennelijk later een andere naam gegeven (zie bijlage 7).
245 Bezoek van de Heer H.N. Boon (ambassadeur) aan 41 Pabrig wegens zijn pensionering, begeleid door Gmaj C. Knulst (C- 4 Div, zie bijlage 8). Het globale programma was: 29 juni: Aankomst in Hohne, bezoek Bergen-Belsen en briefing C- 41 Tkbat en C- 41 Pagncie. 30 juni: Rondgang door kamp Hohne, per heli naar oefenende 103 Verkbat, vandaar naar Lüneburg om met de Bundesgrenzsschuts langs de DL te vliegen en per heli naar Seedorf. Vanuit Seedorf rondrit naar o.a. ijsbaan, manege, schietbaan en Zeven. 1 juli: Bezoek 41 Afdva, 42 Painfbat, 41 Hrstcie, toko, bioscoop en 41 Bevocie. Ik weet dit want ik was er zelf bij.

* De eerste uitgave van De Griffioen (toen nog tweewekelijks) verscheen al in 1963, zo blijkt uit een publicatie van De Legerkoerier in februari 1964 met een korte terugblik op de speciale Kerst-editie van de brigadekrant.

Het was de majoor-veldprediker Korenhoff die, weliswaar met minder succes, een eerste poging ondernam het blad van de grond te tillen.

Onderstaand tot slot nog enkele foto’s die Nees van Nes instuurde. Klik op het plaatje voor een grotere weergave.


Foto linksboven: Bezoek Dhr. Boon aan 41 PaBrig in Seedorf, Hohne en Scheibenhof (locatie schietbaan). Vlnr: Dhr. Boon, Gmaj Knulst, Kol Walboom.

Foto rechtsboven: In afwachting van het vliegtuig om in Zeven te springen. Vlnr: Lt Maaswinkel, Kap van Nes, Wmr de Graaf, een Duitse parachutist, de piloot van de Donier 27 en Sgt van Dongen. Overigens, door de 4 Duitse en 4 Nederlandse para’s werden de Duitse en de Nederlandse vlag gebracht voor de opening van de week.

Foto linksonder: Bgen Berghuijs bij de opening van de Duits-Nederlandse week in 1968.

Foto rechtsonder: De uitnodiging van het Sluitingsbal.


naar top↑