Het meest complete boek over de legerplaats

De collectie in de Legerkiosk is aangevuld met een bijzonder boek over het 40-jarig bestaan van de legerplaats Seedorf. Wat het zo interessant maakt, is dat het bijna de volledige geschiedenis van de kazerne vertelt en dan ook met recht mag gelden als het meest complete (naslag-)werk dat ooit over dit onderwerp is geschreven.

De redactie zag zich geplaatst voor een zware taak om de geschiedschrijving over de legerplaats up-to-date te brengen en aan te vullen met items die in voorgaande jubileumuitgaven nog niet aan de orde zijn geweest. Bij het lezen wordt al snel duidelijk dat de research niet alleen gebaseerd is op het werk van hun voorgangers maar voor een groot deel ook is voortgekomen uit eigen onderzoek naar de 40-jarige historie van de legerplaats. Het gehalte aan human interest-verhalen is groot, vooral in de vorm van interviews met markante personen die hun sporen in het Seedorfse hebben verdiend.

Toch is het boek met gemengde gevoelens tot stand gekomen. De spreekwoordelijke donkere wolken pakten zich samen boven de kazerne, toen in 2003 bekend werd dat het verblijf van Nederlandse troepen in Seedorf wel eens eindig zou kunnen zijn. Het is logisch dat de festiviteiten rond het achtste lustrum dan ook enigszins werden overschaduwd door deze dreiging, en met de kennis van nu weten we dat die vrees niet ongegrond was. Het (op dat moment nog niet bevestigde) onheilsbericht is opgenomen in het voorwoord, en geactualiseerd met foto’s van protestdemonstraties waarin spandoeken werden gevoerd met teksten zoals ‘5.000 NL-freunde müssen bleiben’. Maar alle goede bedoelingen ten spijt, vierendertig maanden na de viering van het 40-jarig jubileumfeest viel het doek definitief voor legerplaats Seedorf.

Het boek “40 Jaar Nederlandse troepen in Seedorf” is in beperkte oplage verspreid en niet in de handel verkrijgbaar. Wij zijn er dan ook bijzonder trots op dat we het (met vriendelijke toestemming van Defensie) aan deze website kunnen toevoegen. Maar liefst 252 pagina’s aan informatie, waarvan een deel in het Duits vertaald.
Op deze pagina (opent in apart venster) vind je de volledige inhoudsopgave. Heel veel leesplezier!

Bekijk het hier…

symbool-lezerKlik op dit symbool voor de originele publicatie als web-presentatie.
Wacht, terwijl de pagina’s worden geladen…

symbool-PDFKlik op dit symbool voor het openen van deze uitgave. Dit document is beschikbaar als PDF om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑