1963-1993: een terugblik

De aanleiding: 30 jaar aanwezigheid Nederlandse Troepen op legerplaats Seedorf. Het resultaat: een superspeciale editie van het blad Griffioen die medio 1993 ter gelegenheid hiervan werd uitgebracht! Ongetwijfeld zal het een enorme uitdaging voor de redactie zijn geweest die zich – zo veronderstellen wij – door een metershoge stapel jaargangen van dit weekblad heeft moeten worstelen om die historie in beeld te brengen. Een betere researchbron is immers niet denkbaar!

Deze Special (64 pagina’s) biedt interessante materie voor iedereen die in Seedorf geïnteresseerd is, zoals de legerplaatsgeschiedenis, diverse interviews en verslagen, een overzicht van alle kazerne-commandanten van de 41 Pantser- en Lichte brigade en een kroniek over gebeurtenissen die zich ooit op of rond de kazerne hebben afgespeeld. Dat laatste had overigens wat ons betreft iets uitgebreider gemogen.

Een paar schoonheidsfoutjes…

Het boekje markeert dus het feit dat legerplaats Seedorf in 1993 haar dertigste verjaardag vierde onder Nederlands commando. Op de cover staat echter vermeld: “1963 -1993 30 Jaar Nederlandse Troepen in Duitsland” en die bewering klopt natuurlijk niet, want reeds tussen 1961 en 1963 functioneerde de 121 Lichte brigade al in de Bondsrepubliek als vooruitgeschoven post van de Nederlandse krijgsmacht. In het openingsartikel ‘Voor vrede zonder grenzen’ wordt hier gelukkig wel gewag van gemaakt. Slordigheidje van de vormgever wellicht?

afb-lk1904

Die maakte in ieder geval wel een vergissing bij het plaatsen van afbeeldingen achter de hoofdstukken ‘Het commando Nederlandse Troepen en brigade’ over de tijdvakken 1963-1973 en 1973-1983 (pagina’s 8 en 22). Het is een fragment van de rechtopstaande griffioen die pas in 1992 werd gekozen als symbool voor de Lichte- en later Gemechaniseerde brigade. De griffioen met de meeste dienstjaren (met de blik op rechts) is maar één keer in het boekje afdrukt. En dan nog… geen duidelijk plaatje maar slechts een blauw silhouet. Jammer. Wij bieden de oude griffioen postuum eerherstel door deze achter de inhoudsopgave te projecteren:

afb-lk1902

Dit alles is te lezen in de Griffioen Special uit 1993 die als pièce de résistance is toegevoegd aan de Legerkiosk.

Bekijk het hier…

symbool-lezerKlik op dit symbool voor de originele publicatie als web-presentatie.
Wacht, terwijl de pagina’s worden geladen…

symbool-PDFKlik op dit symbool voor het openen van deze uitgave. Dit document is beschikbaar als PDF om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑