Seedorf en Bergen-Hohne

Elk bestaanslustrum van de legerplaats Seedorf heeft destijds in meer of mindere mate geleid tot extra aandacht in de militair-georiënteerde media. Bladen als Legerkoerier en Griffioen waren hiervoor de geijkte kanalen, maar nu duikt er uit het archief van Gerard Gaarthuis ook een artikel op uit het blad Armex over de 30-jarige aanwezigheid van Nederlandse troepen in Duitsland, gepubliceerd in 1993.

Dertig of tweeëndertig jaar?

In historisch perspectief gaan wij er altijd van uit dat deze periode werd ingezet op 26 september 1963, toen de 41 Pantserbrigade zich installeerde op de legerplaats Seedorf. Maar om de geschiedenis geen geweld aan te doen, al in 1961 functioneerde de 121 Lichte brigade in de Bondsrepubliek als vooruitgeschoven post van de Nederlandse krijgsmacht (vanuit Hohne, Fallingbostel en Celle), al gold dat in die tijd nog als reactie op de Cuba-crisis en de internationale onrust die de bouw van de Berlijnse Muur teweeg bracht.

afb-lk51-01

Er was nog geen sprake van permanente legering, want de eenheden werden volgens een roulatieschema elke drie maanden afgelost. Na de totstandkoming van de Budel-Seedorf overeenkomst in januari 1963 (ook wel bekend als kazerneruil), kreeg onze aanwezigheid in Duitsland een blijvend karakter.

Toen het dertigjarig jubileum aanbrak (met als startjaar 1963), verscheen er in het defensiemagazine Armex¹ een kroniek van L.J. Broeksma over de garnizoenen Seedorf en Bergen-Hohne. Niet zozeer over het militaire aspect daarvan, maar zeker ook over het logistieke traject dat werd afgelegd om wonen en werken voor Nederlanders in Duitsland mogelijk te maken: “Alle voorzieningen die in een garnizoen in Nederland automatisch aanwezig zijn, moesten hier worden opgericht en meestal door henzelf worden ‘bemand en bevrouwd’. Vooral de vrouwen hebben hierin een grote rol gespeeld.”

afb-lk51-02Over het verkeersbureau: “…dat de trein en de bussen voor verlofgangers naar Nederland regelt, maar ook de reis naar de wereldkampioenschappen schaatsen in Oslo. Dat verder het transport van de schoolkinderen, die buiten de kernen Zeven en Bergen wonen, regelt en de NATO-kentekens voor particuliere auto’s verstrekt.”

Het zijn zo maar wat quotes uit een interessant artikel dat nauwelijks drie pagina’s telt, maar waar Broeksma er desondanks in is geslaagd om alles met gevoel voor detail in kaart te brengen. Een absolute aanrader!

Het fotomateriaal op deze pagina is afkomstig uit de collectie van Jelte de Vries

Bekijk het hier…

symbool-PDFKlik op dit symbool voor het openen van deze uitgave. Dit document is beschikbaar als PDF om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

afb-lk5101

Dit vind je misschien ook interessant:

¹ Armex is een onafhankelijk blad, uitgegeven door de Koninklijk Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’. Verschijnt in druk (abonnement), maar is ook digitaal (gratis) beschikbaar.

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑