Mijn favoriete kleur is blauw, géén legergroen. Laat daarover geen twijfel bestaan! Ook ben ik geen legerfanaat, nooit geweest. Wat is dan de achterliggende gedachte om een website op te zetten rond kazerne Seedorf? Misschien omdat een beetje heimwee naar die tijd toch een rol heeft gespeeld.

De kijkcijfers bewijzen dat ik beslist niet de enige ben met het soms dwangmatig gevoel de nostalgie nog eens op te zoeken, bovendien zijn er legio websites te vinden die zijn samengesteld rond hetzelfde thema. Zo uitzonderlijk is dat dus niet.

Deze website werd in 2009 aanvankelijk ingericht voor mijn oud-compagniegenoten van het 41e Genie Bataljon, B. Cie., lichtingen 69/5 en 69/6. Voor hen moet een groot deel van de inhoud overeenstemmen met hun herinnering aan de dienstplicht. Maar ondertussen is gebleken dat de belangstelling ook buiten deze groep is gewekt. Vele gasten die zich bedienen van zoekmachines zoals Google, komen met kernwoorden als Seedorf, Legerplaats, Koude Oorlog e.d. regelmatig op bezoek. Sommigen maken dit kenbaar via een berichtje in het gastenboek, en af en toe leidt dit zelfs tot hernieuwd contact met oud-legermaatjes. En daar is het toch allemaal om te doen in deze tijd van ‘sharing’. Fijn dat ook ik daaraan een bijdrage heb mogen leveren en dank aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen!

Bert Hendrickx