De allerlaatste Griffioen

afb-frontpics-griffiWe weten niet zo veel over het ontstaan van brigadeblad Griffioen; vast staat in ieder geval dat het in 1964 al bestond. Opgezet door een groepje vrijwilligers dat mogelijkheden zag in het uitgeven van een ‘eigen’ krant voor de legerplaatsen Seedorf en Hohne. Toch wilde dat in die eerste jaren niet écht lukken, ondanks herhaalde pogingen. Het leverde uiteindelijk een onbekend aantal edities op, waarna dit ambitieuze plan werd stopgezet. Voorlopig althans…

Maar alle goede ideeën hebben recht op een herkansing, en zo brak voor de Griffioen een nieuw leven aan in november 1968. Vanaf dat moment wist het blad zich te handhaven tot het bittere eind, en tegenslagen (zoals regelmatig geldgebrek) te overwinnen. Met het opheffen van de 41 Gemechaniseerde brigade en het afstoten van kazerne Seedorf in 2006 verviel uiteindelijk het bestaansrecht voor dit magazine. Dat gebeurde trouwens wel met een memorabel afscheidsnummer! In juni van dat jaar werd groots uitgepakt met een extra dikke editie waarin wordt teruggeblikt op de geschiedenis van dat blad, al is de prehistorie (1964-?) hierin niet meegenomen. Wellicht is er niets van bewaard gebleven…

bekijk hier deze speciale uitgave