Een bestemming met mee- en tegenvallers…

In de serie publicaties over de kroonjaren van kazerne Seedorf, kan de Legerkiosk hieraan wederom een deel toevoegen. Elke tien jaar werd het dan aanwezige personeel eraan herinnerd dat er weer een nieuw decennium was verstreken sinds de eerste Nederlandse manschappen in september 1963 onder muzikale begeleiding werden onthaald op deze legerplaats.

Met diverse reportages in de legerbladen en het uitgeven van complete boekwerken werd jarenlang de traditie in stand gehouden om uitgebreid stil te staan bij deze mijlpalen, en vaak werd aan het jubileum zelfs een feestje gekoppeld.

Een beetje paradoxaal natuurlijk, want onze aanwezigheid in Noord-Duitsland gaf bepaald geen aanleiding om de noodzaak daarvan te vieren. Maar de kazerneleiding zal ongetwijfeld hebben gemeend dat de zware offers voor in Duitsland gelegerde militairen zo nu en dan best beloond mogen worden. Goed voor de moraal van onze Seedorfstrijders, die sowieso altijd ‘in’ zijn voor een verzetje…

afb-lk3401

Niet dat het de gewoonte was om elk lustrum te overstelpen met media-aandacht, maar zoals onze kiosk bewijst was die er wel rond het 20, 25, 30 en 40-jarig bestaan van de legerplaats. Dat rijtje is bijna compleet met een 11 pagina’s tellend artikel dat de Legerkoerier in 1973 publiceerde over ’10 jaar Seedorf’.

Brigadegeneraal C.J. Lith

En dat begint met een inleiding van de brigadegeneraal C.J. Lith, die zich niet te buiten gaat aan historische feitjes – wat je eigenlijk zou verwachten -, maar een duidelijk beeld schetst van het ‘hier en nu’ op de legerplaats. Met een kritische noot aan het slot, want de in mei van dit jaar aangetreden commandant van de Nederlandse Troepen Seedorf/Hohne/Langemanshoff beklaagt zich over onvoldoende luchtafweer om de ‘tankzware vijand’ indien nodig te bestrijden en vindt het waanzin dat Nederland genoeg denkt hebben aan slechts een paar luchtmobiele brigades.

Herdenkingstegel 10 jaar Seedorf, ingestuurd door J.F. van Zeeland. Klik op voor grotere weergave.

Daarna volgt een uitgebreid en zeer interessant relaas over de voor- en nadelen van het verblijf in Duitsland, want wie zich blind staart op buitenlandtoelage en belastingvrije aankopen wordt al snel geconfronteerd met de vele tegenvallers, zoals het geïsoleerde bestaan, ver van huis, verveling en een strenge paraatheidregeling. Elke medaille heeft immers twee kanten.
Maar gelukkig worden ze in het artikel van beide zijden belicht. Want het is niet allemaal kommer en kwel, en de meesten van ons zullen dat in retrospectief ook wel beamen. Sterker nog: de minpuntjes droegen ongewild bij aan de sterke kameraadschappelijke banden zoals deze alleen in Seedorf, Hohne en Langemannshof gesmeed konden worden…

Bekijk het hier…

symbool-lezerKlik op dit symbool voor de originele publicatie als web-presentatie.
Wacht, terwijl de pagina’s worden geladen…

symbool-PDFKlik op dit symbool voor het openen van het artikel. Dit document is beschikbaar als PDF om online te bekijken of te downloaden voor eigen gebruik.

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑